Europa verwacht resultaten!

Onder de koepel van de Europese werkgeversorganisatie BusinessEurope, met het VBO als Belgisch lid, is de Europese bedrijfswereld in het geweer gekomen om het belang van de Europese verkiezingen van 26 mei te benadrukken en om de verdere Europese integratie te ondersteunen.

Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
12 juni 2019

We zijn dan ook blij met de hogere opkomst in de EU-28 (ook al bedroeg die maar 51%). Die hernieuwde belangstelling voor Europese kwesties is een positief signaal. En de pro-Europese politieke krachten vertegenwoordigen bijna twee derde van het toekomstige Europees Parlement.

Dat neemt niet weg dat ook linkse, maar vooral rechtse populistische bewegingen vooruitgang boekten, en in veel gevallen stellen die zich uiterst kritisch op tegenover “Brussel”. Al was die vooruitgang gelukkig minder uitgesproken dan sommigen verwachtten, het is eveneens een signaal dat we onder ogen moeten zien.

De kaarten onder de belangrijkste Europese politieke formaties zijn dus voor een deel opnieuw geschud. De analyse van die verschillende ontwikkelingen is nog aan de gang.

Los daarvan wil het VBO nu al een aantal prioriteiten vastleggen.

Om de steun van de burgers en de ondernemingen te krijgen zal de EU tijdens de regeerperiode 2019-2024 verder concrete resultaten moeten boeken in dossiers waarin haar werking een echte meerwaarde biedt tegenover een niet-gecoördineerd optreden van de lidstaten. Maar daarbij moet ze wel oog hebben voor de bevoegdheden en de belangen van alle, en vooral de kleinere lidstaten.

Net dat pleidooi voor een “Europa van resultaten” was de kernboodschap van het VBO voor de Europese verkiezingen. Ongeacht of het ging over het wegwerken van hindernissen voor de interne markt, een versterking van de euro of het sluiten van evenwichtige handelsakkoorden met onze buitenlandse partners. In onze enquête die we begin dit jaar afgenomen hebben, kwamen die drie domeinen naar boven als de drie sterkste krachten van de EU. Daarnaast pleit het VBO ook voor Europese initiatieven om reële oplossingen aan te reiken en vooruitgang te boeken in materies zoals een degelijke arbeidsmobiliteit, fiscaliteit, energie en klimaat, circulaire economie, innovatie en digitalisering.

Maar in al die dossiers zullen de Europese instellingen in een context van mondiaal verkeer en toegenomen concurrentie uit het buitenland, meer nog dan vroeger nauwgezet moeten nagaan welke impact elke nieuwe wetgeving heeft op het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van de EU. Europa is nu eenmaal geen eiland, en als we die realiteit niet beter integreren in de besluitvorming, zou dat wel eens de hele Europese industriële strategie onderuit kunnen halen.

Tot slot moeten de Europese instellingen, maar ook de nationale overheden beter gaan communiceren over het waarom en de concrete gevolgen van de verschillende beleidslijnen van de EU, niet alleen in verkiezingstijden, maar elke dag. Want in het overgrote deel van de dossiers die gevolgen kunnen hebben voor de burgers en de ondernemingen is de EU een deel van de oplossing, niet van het probleem. Maar dan moet haar optreden wel zinvol zijn.

Met dat uitgangspunt willen we de komende weken en maanden de constructieve dialoog voortzetten die we al lang voeren met de Belgische delegatie in het Europees Parlement, met de Belgische Europese commissaris en met onze ministers die instaan voor dossiers met sterke Europese inslag.

Dat alles om ondernemerschap, groei en voorspoed te bevorderen in Europa en in de EU.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.