Europese Commissie stelt haar digitale agenda voor

Met twee nieuwe wetsvoorstellen lijkt de Europese Commissie eindelijk klaar om haar digitale ambities waar te maken.


Mika Camps, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
17 december 2020

De Digital Services Act en Digital Markets Act. Zo heten de twee langverwachte initiatieven die de Europese Commissie op 15 december voorstelde. Beide initiatieven zullen, als ze aangenomen worden door het Europees Parlement en de Raad, onze digitale economie en samenleving reguleren. Een nieuwe aanpak was nodig, want de huidige regels (vervat in de e-commerce richtlijn) zijn al meer dan twintig jaar oud. Hoewel ze de tand des tijds goed doorstaan hebben, was er nood aan een nieuw juridisch kader. Dat is, na enige vertraging, nu dus aangekondigd door Commissarissen Breton en Vestager.

Enerzijds is er de Digital Services Act (DSA), die als doelstelling heeft om consumenten beter te beschermen tegen illegale online content. Het kan gaan van het online aanbieden van illegale of namaakproducten tot de verspreiding van haatboodschappen of illegaal beeldmateriaal. De DSA plaatst daarvoor een grotere verantwoordelijkheid bij de bedrijven die dergelijke inhoud op hun platformen hebben staan. Voorts worden er nieuwe transparantievereisten en extra verplichtingen opgelegd voor grote platformen. Zij zullen onder meer moeten voorzien in een systeem van ’trusted flaggers‘ die illegale inhoud kunnen melden en waarop prioritair moet worden gereageerd. Ook zullen ze data over hun functioneren moeten delen met onderzoekers en worden audits en gedragscodes verplicht. Algemeen geldt: hoe groter het platform, hoe meer verplichtingen, maar de basisregels van de DSA gelden dus wel degelijk voor internetbedrijven van elke omvang. Ten slotte zal elke lidstaat ook een ’Digital Services Coordinator‘ moeten aanstellen die toezicht houdt op de implementatie van de verordening.

Anderzijds is er dan de Digital Markets Act (DMA). Het voorstel is gericht op het verzekeren van eerlijke concurrentie door o.a. de macht van grote technologiebedrijven - de zogenaamde ‘gatekeeper platforms’ - in te perken. Op die manier wil de Commissie vermijden dat dergelijke internetreuzen hun positie misbruiken door bijvoorbeeld hun eigen producten of diensten sterker te promoten dan die van derden op het platform. Ook worden de regels rond het gebruik van klantgegevens en het aanmaken van profielen op die platformen verstrengd. Niet-naleving van de wetgeving zou aanleiding geven tot boetes die kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet.

Het is belangrijk te vermelden dat, hoewel de DMA strenge criteria hanteert om voornamelijk de grootste spelers te viseren, de nieuwe regels van de DSA niet enkel gericht zijn op de zogenaamde Big Five of ’GAFAM‘ (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), maar op alle internetbedrijven – groot en klein – die online diensten aanbieden. Het is dan ook belangrijk om voldoende waarborgen te hebben die competitiviteit en innovatie, zeker voor kleinere spelers, niet in de weg staan. Dat punt zal dan ook belangrijke aandacht moeten krijgen tijdens de gewone wetgevingsprocedure die weldra begint.

VBO - Het VBO zal beide voorstellen in detail analyseren met zijn sectoren, teneinde de stem van de Belgische economische wereld te laten horen tijdens de geplande debatten op Europees niveau.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.