Goedgekeurde Brexitwet moet negatieve impact op de ondernemingen verzachten

Het wetsvoorstel tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie werd deze voormiddag goedgekeurd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Monica De Jonghe, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), reageert: “We zijn tevreden dat we ons met de voorgestelde maatregelen op alle mogelijke scenario’s voorbereiden, want de toekomst van de werkgelegenheid in ons land hangt hier voor een stuk van af.”


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
04 februari 2020

De tijdelijke maatregelen van deze Brexitwet hebben als voornaamste doel om verlies van tewerkstelling te vermijden of te beperken.

Ondernemingen krijgen de tijd om zich te herstellen en, waar mogelijk, vervangende afzetmarkten te zoeken. Het wetsvoorstel omvat een duidelijk en fair criterium voor ondernemingen om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden: een daling van ten minste 5% van de omzet, productie of bestellingen. Die erkenning kan ook gelden voor een deelentiteit van een onderneming. Het VBO betreurt dat door een amendement de erkenningsprocedure niet werd vereenvoudigd. Het extreem logge cascadesysteem van sociaal overleg, dat bestond voor de crisismaatregelen in 2009, werd vereenvoudigd via één erkenningsaanvraag zonder dat er nog bijkomend een ondernemingsplan moet worden opgesteld. Dat is op zich een goede zaak, maar het VBO had dit cascadesysteem liever geschrapt gezien: het betekent immers enkel en alleen maar meer administratieve verplichtingen voor ondernemingen die sowieso al omzetverlies lijden.

Dit wetsvoorstel zou slechts in werking treden in het geval van een ‘no deal’-Brexit. De bepalingen die de inwerkingtreding regelen kunnen gewijzigd worden indien nodig, of als er geen toekomstig vrijhandelsakkoord zou zijn gesloten tegen 31 december 2020.

De erkende ondernemingen zullen na goedkeuring gebruik kunnen maken van drie tijdelijke maatregelen: een bijkomend systeem van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden dat naast het algemene systeem blijft bestaan, tijdskrediet en arbeidsduurvermindering.

“De Brexitwet herneemt voor een groot deel de crisismaatregelen van 2009-2011, alsook de maatregelen naar aanleiding van de aanslagen van 2016. De noodzaak om een ondernemingscao af te sluiten is evenwel tijdverlies: de doelstelling van deze steunmaatregelen is net om het verlies van private tewerkstelling te beperken. Ondernemingen hebben reeds bewezen hier bedachtzaam en verantwoord mee om te gaan”, besluit Monica De Jonghe.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.