Kunnen Britse werknemers in België blijven werken bij een 'no deal'-Brexit?

Het gevaar van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30/03/2019 zonder scheidingsakkoord ('no deal'-Brexit) is nog steeds niet geweken.

Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
07 februari 2019

De regering werkt daarom onder andere aan een specifieke wet om de bestaanszekerheid van personen en de rechtszekerheid van de Belgische werkgevers te garanderen. Deze wet werd nog niet openbaar gemaakt. Ze voorziet in de tijdelijke regeling van verschillende domeinen, zoals de voorzetting van bepaalde socialezekerheidsvoordelen voor Britse burgers die op 29/03/2019 in België wonen en werken. Die tijdelijke regels worden echter slechts van toepassing indien de Britse autoriteiten dezelfde schikkingen treffen voor de Belgische inwoners in het Verenigd Koninkrijk. Dit wordt het wederkerigheidsprincipe genoemd.

Voorts zullen de arbeidsovereenkomsten met startdatum vóór 29/03/2019, nog steeds in het geval van een 'no deal'-Brexit, in overeenstemming met de wens van de federale regering tot eind 2020 zonder formaliteiten in België worden voortgezet. Hiertoe heeft de Ministerraad van 1 februari 2019 de goedkeuring aangekondigd van het koninklijk besluit van 2 september 2018 betreffende de tewerkstelling van bepaalde buitenlandse onderdanen. Zodra er duidelijkheid is over het vertrekscenario en over de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit (en over de afwezigheid - of niet - van wederkerigheid), lichten we u onmiddellijk in.

VBO – Het VBO steunt de initiatieven die de regering en het parlement nemen om de rechtszekerheid en de administratieve eenvoud te garanderen vanaf 30 maart 2019, met name op het gebied van arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid in de grensoverschrijdende situaties tussen België en het Verenigd Koninkrijk.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.