Schakel een versnelling hoger in uw voorbereidingen voor de toekomstige betrekkingen met het VK!

Sinds midden juni is het duidelijk dat de lopende overgangsperiode in de betrekkingen tussen de EU en het VK – waarbij alles voorlopig bij het oude blijft – niet zal worden verlengd na 31 december. Alles wordt dus dubbel dringend: 1) het tempo van de onderhandelingen EU/VK moet versnellen in een poging om een evenwichtig handelsakkoord te bereiken tegen eind oktober (en dat nog te kunnen bekrachtigen voor het einde van dit jaar), en 2) de overheden en ondernemingen moeten meer vaart zetten achter hun voorbereidingen op de veranderingen die vanaf 1 januari 2021 realiteit worden, met of zonder handelsakkoord (onder meer op het vlak van douaneprocedures).


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
13 juli 2020

Wat betreft de lopende onderhandelingen konden we in eerdere artikels al onze ongerustheid uiten (over het uitblijven van merkbare resultaten tot op heden) en onze prioriteiten benadrukken (een zo vrij mogelijke handels- en investeringsrelatie tussen de EU en het VK, waarbij ook aan beide kanten van het Kanaal de goede werking van de interne markt en een gezonde concurrentie gegarandeerd blijven).

Maar ook de voorbereiding van de nieuwe situatie na 1 januari 2021 baart ons zorgen. Wij vrezen dat heel wat bedrijven, en dan vooral kmo’s, nog niet klaar zijn en het tegen eind dit jaar niet zullen zijn. Het VBO en zijn sectoren moedigen de bedrijven dus aan om zich sneller voor te bereiden op de komende ontwikkelingen.

Het VBO heeft onlangs ook een drievoudige boodschap gericht aan de nationale overheden.

• Om te beginnen vragen wij alle betrokken administraties ervoor te zorgen dat iedereen de voorbereiding op de op handen zijnde veranderingen opvoert. Ze moeten absoluut tijdig klaar zijn om een operationele chaos te vermijden.

• Verder vragen wij hen de inspanningen te flankeren die het VBO en zijn sectorfederaties leveren om de ondernemingen te sensibiliseren. De overheden moeten bijdragen aan die inspanningen door duidelijk te maken hoe dringend alles wordt en hoe noodzakelijk het is om te anticiperen op de nakende veranderingen. Bovendien moeten de bevoegde overheden de bedrijven technisch bijstaan bij hun voorbereidingen.

• Tot slot pleiten wij ervoor maatregelen te nemen om de transitie van de ondernemingen naar de nieuwe realiteit van 1 januari 2021 en later te faciliteren. Als concrete maatregel zou na 01/01/2021 een “grace period” van enkele maanden kunnen worden ingevoerd waarin bedrijven die te goeder trouw zijn bij een overtreding niet zouden worden gesanctioneerd, maar net hulp en advies krijgen om zich in regel te stellen.

Daarbij wijzen we erop dat de Europese Commissie op 9 juli een nieuwe mededeling heeft gepubliceerd die bedrijven moet helpen bij hun voorbereidingen. Dat document vormt een aanvulling op het honderdtal “sector sheets” met informatie over de veranderingen die ons te wachten staan vanaf 1 januari, al dan niet na een nieuw handelsakkoord.

VBO ­– Binnen minder dan 6 maanden stapt het VK effectief uit de interne markt en de douane-unie. Het is dus alle hens aan dek om bedrijven en vooral kmo’s nog sterker te sensibiliseren voor de hoogdringendheid om te anticiperen op de nakende veranderingen. En ook de overheden moeten versneld werken aan maatregelen om de ondernemingen doeltreffend en pragmatisch te begeleiden in de aanloop naar 31 december, maar ook nadien.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.