Buitenlandse directe investeringen op de agenda van het BBE-platform van dit voorjaar

Op donderdag 19 mei organiseerde het VBO de derde bijeenkomst (en de eerste hybride editie) van zijn ‘Belgian Business for Europe’-platform. Dat platform verenigt Belgische kaderleden die zich bezighouden met Europese aangelegenheden, zowel in sectorale organisaties als in ondernemingen. De spreker van de dag was Damien Levie, hoofd van de afdeling ‘Technology and Security, FDI Screening’ van het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie.


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
31 mei 2022

BBE-voorzitter Thomas Tindemans opende de zitting zoals gewoonlijk met een overzicht van de Europese actualiteit, met bijzondere aandacht voor de ‘REPowerEU’-voorstellen van de Europese Commissie om de EU minder afhankelijk te maken van gas en aardolie uit Rusland.

Olivier Joris, Executive Manager van het competentiecentrum Europa & Internationaal, blikte vervolgens terug op de Europese verordening inzake buitenlandse directe investeringen (van kracht sinds oktober 2020). Hij wees op de nieuwe impuls die de verordening in april 2022 kreeg toen de Europese Commissie ten behoeve van de EU-lidstaten richtsnoeren publiceerde over de beoordeling en preventie van bedreigingen, zoals Russische en Wit-Russische investeringen, voor de veiligheid en openbare orde in de EU. Vervolgens maakte hij de balans op van de intra-Belgische besprekingen die erop gericht zijn ons land te voorzien van een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen. 

De deelnemers konden daarna luisteren naar Damien Levie, die een stand van zaken gaf over de buitenlandse investeringen in de EU en over de screening van die investeringen door de nationale overheden en de EC. De BBE-bijeenkomst werd afgesloten met een moment van uitwisseling en debat over de toekomstperspectieven van het dossier op zowel EU- als nationaal niveau.

Artikel geschreven in samenwerking met Yasmine Naciri 

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.