Taks op financiële transacties ‘a masterpiece of bad design’

De experts die bijeenkwamen tijdens het seminar dat Febelfin en het VBO op 16 mei organiseerden, waren het er unaniem over eens: het ontwerp van taks op financiële transacties (FTT) komt absoluut niet overeen met de vooropgestelde doelstellingen, zal uiterst ongunstige macro-economische gevolgen hebben voor onze economie en zou wel eens heel wat delokalisaties tot gevolg kunnen hebben (met name naar Luxemburg en Nederland). 


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
22 mei 2013

De lijst met voorbeelden van negatieve gevolgen is indrukwekkend en spreekt voor zich:

- de FTT zou kunnen leiden tot een stijging met bijna 10% van de huidige fiscale ontvangsten, waarbij deze toename van de belastingdruk moet worden gedragen door de hele Belgische economie;
- ze zal de kosten voor de financiering van de aanvullende pensioenen met zo’n 5 tot 10% doen stijgen;
- ze zou de spaarders in de FTT-zone tot 13 miljard euro kunnen kosten;
- ze zal leiden tot hogere kapitaalkosten;
- ze zal een aanzienlijke impact hebben op de liquiditeit van de financiële markten;
- ze zal een beduidende impact hebben op de financieringskosten van de Belgische schuld;
- ze zal een beduidende invloed hebben op het nemen van risico’s en op alle niet-speculatieve transacties die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de reële economie;
- ze zal leiden tot een cascadegewijze belasting van de financiële activiteiten binnen groepen, bovenop die welke de financiële sectoren reeds in een eerder stadium hebben ondergaan;
- ze zal aanzienlijke verstoringen op de markt tussen de financiële instellingen van de FTT-zone en de andere met zich brengen;
- ze zal leiden tot aanzienlijke offshoring, met name van holdings en/of thesaurievennootschappen, temeer omdat Luxemburg, Nederland, maar ook Groot-Brittannië en Ierland niet meedoen;
- en last but not least, ze zal een negatieve impact hebben op de evolutie van de werkgelegenheid en van het bbp.

VBO - De voorkeur van de ondernemingen is zeer duidelijk: België moet uit de procedure van versterkte samenwerking stappen, zeker zolang onze concurrerende landen er niet aan deelnemen.  Bij ontstentenis hiervan moeten ook overhaaste beslissingen voorkomen worden zolang voor België geen ernstige effectstudies zijn uitgevoerd. En niet enkel wat de budgettaire impact betreft, maar ook op het vlak van de macro-economische gevolgen voor de financiering van de economie, de investeringen en de werkgelegenheid. Nederland deed dit ALVORENS af te zien van de versterkte samenwerking… Momenteel verricht men een dergelijke grondige impactstudie in België. Hoe dan ook zal men bepaalde definities beslist moeten herzien, zal men het toepassingsgebied moeten wijzigen en zal men in heel wat vrijstellingen moeten voorzien, in het bijzonder voor alle transacties die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de economie en van de financiële markten, zoals de transacties met betrekking tot de pensioenen, het dekken van de risico’s (op het vlak van krediet, wisselkoers, rentevoet en wat grondstoffen betreft) of het beheer van liquiditeiten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.