Taks op financiële transacties eerste stap in verkeerde richting

De taks op financiële transacties (FTT) is een van de grote doelstellingen van de Frans-Duitse tandem, die de jongste weken alles uit de kast heeft gehaald om nog vóór de Europese verkiezingen van 25 mei een politieke beslissing uit de brand te kunnen slepen bij de 11 van de 28 Staten die deelnemen aan de procedure van versterkte samenwerking om op Europees niveau een dergelijke taks in te voeren.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
13 mei 2014

Er blijven diepe meningsverschillen tussen de deelnemende Staten bestaan, omdat kleine Staten, zoals België, enorm veel dreigen te verliezen met deze FTT, zowel op budgettair vlak (ten opzichte van de 200 miljoen euro die de taks op beursverrichtingen in België, die zal moeten worden afgeschaft, thans opbrengt) als op economisch vlak (verplaatsing van heel wat beurs- en financiële activiteiten naar buiten de FTT-zone, substantiële verzwaring van de kosten van de andere activiteiten).

Deze onenigheid verklaart de keuze van de deelnemende landen om in stappen tewerk te gaan en zich te beperken tot de kleinste gemene deler, namelijk een stappenplan om tegen 2016 een minitaks in te voeren die beperkt blijft tot aandelen en tot enkele afgeleide producten (Raad Ecofin van 7 mei 2014). Al is ze beperkt, deze beslissing is duidelijk een eerste stap in de verkeerde richting. We merken op dat Slovenië dit akkoord niet heeft ondertekend.

VBO – Het VBO verzoekt alle Belgische politieke partijen dan ook opnieuw om hun verkiezingsprogramma’s te herbekijken en uit deze procedure van versterkte samenwerking te stappen, op zijn minst zolang niet alle ons beconcurrerende landen (Luxemburg, Zwitserland, Groot-Brittannië, Nederland,...) er deel van uitmaken en er geen ernstige impactstudie voor ons land van gemaakt is. Zoals het nu wordt overwogen, zet dit initiatief geen rem op de speculatie. Integendeel, het brengt bovenal onze reële economie ernstig in gevaar, met name de activiteiten binnen groepen voor de financiering en het beheer van de liquiditeiten, de legitieme verrichtingen ter dekking van risico’s voor de industrie, de financiering van de aanvullende pensioenen en van onze overheidsschuld, de beurs van Brussel, onze markten en financiële instellingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.