Ambitieuze plannen douane: volle kracht vooruit!

Op vraag van het VBO kwam dhr. Vanderwaeren, administrateur-generaal van de algemene administratie douane en accijnzen, toelichting geven bij zijn strategische plan om van de Belgische douane een Europese topspeler te maken.


Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
15 oktober 2018

De douane en de privésector hebben reeds een lange geschiedenis en werken sinds 2009 samen in het Nationaal Forum. Met deze structurele open dialoog worden problemen besproken en opgelost. In die geest van samenwerking en openheid sprak dhr. Vanderwaeren de belangrijkste stakeholders van de privésector toe en vertelde wat de grootste prioriteiten en uitdagingen zijn inzake douane voor de komende jaren. 

De verregaande digitalisering van de economie en maatschappij zorgt voor uitdagingen en opportuniteiten, bijv. door het faciliteren van dehandel. Daarnaast werd er ook aandacht besteed aan de zorgen die de Brexit met zich meebrengt. Het is belangrijk dat de douane over voldoende middelen beschikt om de eventuele Brexit-schok op te vangen. België mag niet het risico lopen dat de  handel zich verplaatst naar de buurlanden omdat de processen daar sneller of goedkoper zijn. Dat zou een enorme klap zijn voor de gehele logistieke keten en alle afgeleide activiteiten die eruit voortvloeien. 

Ten slotte was er ook aandacht voor het statuut van de Authorised Economic Operator (AEO). Dit georganiseerd vertrouwen tussen ondernemingen met een hoge compliance-graad en de douane zorgt voor vereenvoudiging, lagere kosten en dus meer efficiëntie. In de toekomst zal het belang van het AEO-statuut waarschijnlijk nog toenemen. 

VBO – Het VBO steunt de ambitieuze plannen inzake douane en accijnzen ten volle en vraagt bijkomende aandacht voor deze cruciale speler in onze economie. Wil België zijn positie als logistieke draaischijf in Europa versterken, dan moeten de plannen onverkort worden uitgevoerd.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.