Fiscale hervorming: alle baat bij duidelijke communicatie, transparante aanpak én breed overleg

Het blijft gissen naar de datum waarop we de blauwdruk voor de brede fiscale hervorming juist mogen verwachten. De minister van Financiën behoudt zijn voornemen om voor deze zomer een blauwdruk aan de regering voor te leggen en de werkzaamheden van de expertengroep onder leiding van professor fiscaal recht Mark Delanote, die de minister moet adviseren, worden onverwijld voortgezet.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
01 juni 2022

Dat de voorbereiding van de brede fiscale hervorming een huzarenwerk is, bleek recent nog uit het gelekte compromisvoorstel binnen de Hoge Raad van Financiën en de gespannen reacties die daarop volgden. Het VBO blijft wijzen op de urgentie van een positieve fiscale hervorming, maar deelt eveneens de bekommernis dat het een onbezonnen hervorming kan worden.

Erg, erger, ergst

De belastingdruk op arbeid in België overstijgt de superlatieven. Door de excessief steile progressiviteit van de personenbelasting kende België al sinds decennia de hoogste belastingdruk in Europa en daarbuiten. Nu blijkt dat de situatie in 2021 alleen maar erger werd. De ‘Taxing Wages 2022’-studie van de OESO die recent verscheen, toont aan dat de middenklasse in 2021 ondanks de automatische loonindexering aan koopkracht verloor (leestip: Fiscus belast uw loonindexering weg). Op het eerste gezicht een rare conclusie. Maar als we er de fiscaliteit bij betrekken, wordt die schijnbare paradox duidelijk. Elke loonsverhoging die diende ter compensatie van de gestegen levensduurte belastte de fiscus grotendeels weg. De schuldige is niet ver te zoeken: de nauwheid van de belastingschijven en de hoge tarieven (40 en 50%).

De weg die de Hoge Raad van Financiën insloeg is eerder een stap in de goede richting: een verbreding van de belastingschijven en een verlaging van de tarieven ten voordele van de middenklasse, zonder de belasting voor andere inkomensklassen te verhogen. De compenserende maatregelen die momenteel worden overwogen zijn dan weer zeer problematisch.

Weg met het badwater, niet met het kind

De brede fiscale hervorming moet ons belastingstelsel klaarstomen voor de 21ste eeuw. Daarbij worden ook de vele aftrekken, verminderingen en uitzonderingen tegen het licht gehouden. Ook de fameuze ‘koterij’ van de Belgische fiscaliteit wordt heroverwogen. Het VBO ondersteunt die aanpak, zolang die maar behoedzaam gebeurt. Een performant HR-beleid vergt immers ook efficiënte HR-tools die beantwoorden aan de maatschappelijke behoeften. Het mobiliteitsbudget is daar een goed voorbeeld van.

Laten we ook niet te snel grijpen naar het verhogen van andere belastingen. Het verhogen van de accijnzen op schadelijke producten of het verhogen van de btw-tarieven resulteert enkel in een (nieuwe) stijging van de inflatie met als gevolg een (nieuwe) loonindexering. Uiteindelijk zou de werknemer niet aan koopkracht winnen en zou de werkgever (opnieuw) met een hogere loonhandicap worden opgezadeld. De verhoging van de belasting op kapitaal(inkomsten) draagt evenmin bij tot een vereenvoudiging en modernisering van de beleggingsfiscaliteit. Het is juist daar dat positief beleid, zoals het investeren in de digitale en groene transitie, kan worden ondersteund.

O&O = top. Dus handen af!

Verder één duidelijke oproep: handen af van de fiscale regelingen ter ondersteuning van O&O in ons land. De schaar zetten in de fiscale stimuli mag vandaag dan budgettair aantrekkelijk lijken, het kan ons land op middellange termijn onherroepelijke schade berokkenen. We moeten de fiscale pijlers van ons jarenlang opgebouwde en succesvolle O&O-beleid dan ook optimaal behouden. We behoren inzake O&O tot de absolute wereldtop. Niemand ziet in waarom we daarin zouden knippen. (leestip: Never change a winning team)

Tot nu toe vond de voorbereiding van de brede fiscale hervorming na de initiële consultatie van de stakeholders bijzonder discreet plaats. Het moment is gekomen om de gesprekken met de stakeholders opnieuw aan te vatten. De brede fiscale hervorming is een plan op lange termijn dat valt of staat met duidelijke communicatie en transparante samenwerking met de stakeholders. Het VBO heeft zijn huiswerk gemaakt en is klaar om de visie van de werkgevers te delen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.