Hoe blijf / word je een expat?

In een eerdere bijdrage wisten we u reeds te melden dat bij de programmawet van 27 december 2021 twee nieuwe expatregimes, voor ingekomen belastingplichtigen en voor ingekomen onderzoekers, in het leven werden geroepen. Het uitdoven van het oude stelsel en de aanvraag voor een van de nieuwe stelsels roepen nog steeds vragen op. We zetten alvast enkele antwoorden op een rijtje.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
22 maart 2022

Een expat blijven

Voor het oude expatregime zijn nieuwe aanvragen niet meer mogelijk na 1 januari 2022. Belastingplichtigen onder het oude stelsel die daar nog steeds gebruik van willen maken kunnen dat doen tot en met 31 december 2023 (overgangsbepalingen).

Indien zij hoogstens 5 jaar van het stelsel gebruik maakten én aan de voorwaarden van het betreffende nieuwe stelsel voldoen, kunnen zij ervoor kiezen om een aanvraag te laten indienen en de resterende vijfjarige periode (eventueel verlengbaar met 3 jaar) in het nieuwe stelsel te laten verstrijken. Die aanvraag dient te gebeuren uiterlijk op 31 juli 2022 door de werkgever of de vennootschap waar de belastingplichtige is tewerkgesteld. Een positieve beslissing resulteert in een retroactieve toepassing vanaf 1 januari 2022, een negatieve beslissing weerhoudt het voortgezet gebruik van het oude stelsel uiterlijk tot 31 december 2023 niet.

Voor de vlijtige belastingplichtige in het oude stelsel is het nog even wachten om een aanvraag in te dienen aangezien het aanvraagformulier nog niet beschikbaar is.

Een expat worden

Het gebruik van een van de nieuwe expatregimes kan na goedkeuring van de aanvraag door de fiscale administratie. Die aanvraag dient binnen de drie maanden na de datum van indiensttreding in België door de werkgever of de vennootschap te gebeuren.

De inhoud van het aanvraagformulier werd per KB op 10 maart 2022 gepubliceerd en is ondertussen beschikbaar op de website van de FOD Financiën. Een aanvraag bestaat enerzijds uit een verklaring van de belastingplichtige dat hij aan de gestelde voorwaarden voldoet en bovendien dat hij gebruik wenst te maken van het betreffende stelsel, en anderzijds uit het aanvraagformulier opgesteld door de werkgever/vennootschap. Het aanvraagformulier omvat de nodige identificatiegegevens van de belastingplichtige evenals van de werkgever of de vennootschap waar de belastingplichtige is tewerkgesteld. Verder wordt ook ruimte voorzien om – waar relevant – na te gaan of aan de inkomensvoorwaarde (voor ingekomen belastingplichtigen) of aan de diplomavereiste (voor ingekomen onderzoekers) is voldaan. Een kort overzicht van de relevante voorwaarden per stelsel vindt u hier.

Eén centraal punt

Aanvragen kunnen worden bezorgd via MyMinfin of het daarvoor bedoelde e-mailadres van de FOD Financiën: impatriates@minfin.fed.be. Het is tevens via dit e-mailadres dat praktische vragen aan de administratie kunnen worden bezorgd.

Dat is zonder twijfel aangeraden omdat op die manier praktische interpretatie- en toepassingsproblemen kunnen worden behandeld in de te publiceren circulaire en in de FAQ’s.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.