Nieuwe vereenvoudiging fiche 281.50

Nadat het krachtens de wet diverse fiscale bepalingen van 21 januari 2021 vanaf 1 januari 2021 niet meer verplicht is om een fiche 281.50 op te maken bij een levering van goederen en diensten door een btw-belastingplichtige uit de Europese Unie, evenals bij een levering door btw-belastingplichtigen uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, wordt de fiche 281.50 opnieuw vereenvoudigd.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
04 mei 2022

In de bovenvermelde wet werd reeds voorzien dat een minimumbedrag door de Koning kan worden ingesteld alvorens een fiche dient te worden opgemaakt door de verstrekker. In de wet werd bovendien bepaald dat dit minimumbedrag niet hoger mocht zijn dan 1.000 euro per verkrijger. Met het vernieuwde KB van 26 april 2022 wordt dat drempelbedrag vastgelegd op 250 euro per verkrijger per jaar. Een fiche zal dus pas moeten worden opgemaakt van zodra de inkomsten per verkrijger op jaarbasis dat bedrag overschrijden.

In het kader van zijn strijd tegen overmatige administratieve lasten is het VBO bijzonder verheugd met deze positieve ontwikkelingen. Een verhoogde compliance door de belastingplichtige kan pas worden bekomen wanneer de administratieve lasten zich beperken tot eenvoudige en duidelijke verplichtingen voor ondernemers. In samenwerking met de andere stakeholders zet het VBO zijn werkzaamheden verder door samen met de FOD Financiën te werken aan een verdere, grondige vereenvoudiging van de fiscale fiches, opdat de overheid zich kan richten op efficiënt beleid voeren, en de ondernemingen op ondernemen.

Photo ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.