Voorbereiding van de globale fiscale hervorming: missie volbracht!

In het regeerakkoord kreeg de minister van Financiën de opdracht om tijdens deze legislatuur een uitgebreide belastinghervorming voor te bereiden. Het doel is om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen en het billijker en neutraler te maken.


Alexander Verstappen, COMMUNICATION & EVENTS
20 juli 2022

Nadat de minister in juni en juli 2021 in de commissie voor Financiën en Begroting van de Kamer het debat had geopend en verschillende rondetafelgesprekken met organisaties uit het maatschappelijk middenveld had georganiseerd, hield hij op 5 juli 2022 een symposium waarop een expertiserapport werd voorgesteld. In het verlengde daarvan publiceerde de minister vandaag een blauwdruk met daarin de globale richtsnoeren die hij aan de regering wenst voor te leggen.

Missie volbracht dus! Nu valt af te wachten hoe de regering dat ontwerp zal onthalen en opvolgen.

Het VBO heeft met belangstelling kennis genomen van die blauwdruk, die in de eerste plaats gericht is op de verlichting van de lasten op arbeid, en zal nu met zijn sectoren een grondige analyse beginnen. Hoewel er mooi werk is geleverd en de blauwdruk een interessante en nuttige bijdrage vormt om de structuur van een toekomstige hervorming uit te tekenen, is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Daarvoor hebben we aanvullende informatie nodig:

-        Wat zijn de verwachte begrotingskosten en -ontvangsten van de verschillende richtsnoeren? Hoewel een precieze berekening uiteraard nog niet mogelijk is, moet toch al een zekere grootteorde kunnen worden aangegeven. Op het eerste gezicht lijkt de voorgestelde hervorming ondergefinancierd, wat zou kunnen leiden tot problematische keuzes en een moeilijke fasering.

-        Wie zijn de winnaars en de verliezers van de hervorming? Op het eerste gezicht zou de hervorming leiden tot een herverdeling van de fiscale lasten tussen lage en hoge inkomens, wat betekent dat de ‘totale’ lastendruk op arbeid niet voor alle werknemers zal worden verlaagd. De combinatie van verlaagd tarief met de afschaffing van bestaande fiscale maatregelen kan voor sommige belastingplichtigen in globo toch zorgen voor een gestegen fiscale druk.

-        Veel punten blijven vaag of worden simpelweg niet behandeld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de derde pensioenpijler? Wordt van de liquidatiereserve afgezien? Wat zijn de gevolgen voor de gewesten? Welke belastinguitgaven worden afgeschaft en welke blijven behouden?

Voor het VBO moeten, voor om het even welke andere maatregel wordt getroffen, de belastingschalen en bijhorende tarieven dringend worden hervormd. Daarbij moet erop worden toegezien dat er evenwichtige compensatiemaatregelen worden gevonden die de arbeidskosten voor werkgevers niet de facto doen stijgen, de financiële en vastgoedmarkten niet verstoren en de koopkracht niet ondermijnen door indirecte belastingen.

“We zijn alvast tevreden met het grondige voorbereidend werk dat de minister heeft geleverd, al hopen we nog op aanvullende informatie op enkele belangrijke punten. We zullen deze blauwdruk nu grondig bestuderen vooraleer grote conclusies te trekken. Maar laat het duidelijk zijn, voor ons is het primordiaal dat de belastingschalen en bijhorende tarieven als eerste worden hervormd, anders kunnen we niet spreken van een billijke hervorming”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Foto @belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.