Wie zijn toch die belastingparadijzen?

Sinds 2009 zijn ondernemingen ertoe verplicht om via hun aangifte in de vennootschapsbelasting of in de belasting niet-inwoners aan de fiscale administratie een jaarlijkse opgave (formulier 275F) te bezorgen van alle betalingen (minimumgrens van 100.000 euro voor alle betalingen) die tijdens het inkomensjaar rechtstreeks of onrechtstreeks werden gedaan aan personen of vaste inrichtingen gevestigd of gelegen,  of op bankrekeningen die worden beheerd of aangehouden door kredietinstellingen gevestigd of met vaste inrichting, in zogenaamde belastingparadijzen. 


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
20 april 2022

Dat zorgt ervoor dat de fiscus meer inzicht krijgt in de betrekkingen tussen de ondernemingen in België en de personen gevestigd in die staten. Op 21 december 2021 werd een nieuwe circulaire gepubliceerd die meer duidelijkheid verschaft over die verplichte opgave, en met name aangeeft over welke landen het nu juist gaat.

Drie categorieën, drie lijsten

In feite bestaan er drie lijsten met landen die door de wetgever aanzien worden als belastingparadijzen:

  1. Staten die door het Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingaangelegenheden aangemerkt worden als staten die niet effectief of substantieel de standaard op vlak van inlichtingenuitwisseling op verzoek toepassen
  2. Staten die voorkomen op de lijst van staten zonder of met een lage belasting
  3. Staten opgenomen in de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden.

Die lijsten kunnen op elk moment het voorwerp zijn van wijzigingen. Een nieuwe wijziging wordt nog verwacht in het kader van de internationale implementatie van Pijler 2 (minimumbelasting bedrijven) in nationale wetgevingen, waarbij de FOD Financiën zal nagaan in welke mate de staten de door het Inclusive Framework overeengekomen minimumstandaard toepassen. Dat laat onze ondernemingen niet onverschillig want betalingen die – ondanks verplichting – niet worden aangemeld, worden verworpen als aftrekbare kosten.

Bij een wijziging van de lijsten is het daarom belangrijk voor onze ondernemingen om over duidelijke en tijdige informatie te beschikken om zo spoedig mogelijk te voldoen aan de aangifteverplichting. IT-systemen zijn namelijk niet op één dag gewijzigd. Een notificatie in de mailbox bij een wijziging klinkt voorlopig nog als toekomstmuziek. Om de conformiteit te verhogen, houdt de FOD Financiën, louter informatief, een lijst bij van de geviseerde staten, die te raadplegen is via volgende link. Desondanks is het nog steeds aan de belastingplichtige om zich te informeren en zich aan te passen.

Zijn er nog vragen?

De dienst Coördinatie Anti-Fraude is verantwoordelijk voor het beheer van de lijsten met belastingparadijzen. Belastingplichtigen die met vragen zitten, kunnen die bezorgen aan volgend e-mailadres: caf@minfin.fed.be.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.