Feestdagen 2020

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een dag waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt – wat het geval is voor zaterdag 15 augustus 2020 (Maria Hemelvaart) en zondag 1 november 2020 (Allerheiligen) – moet er een vervangingsdag komen.

Het bij overeenkomst vaststellen van die vervangingsdag gebeurt:

-   ofwel op sectoraal vlak (paritair comité of paritair subcomité), met een beslissing die pas uitwerking heeft nadat ze bij koninklijk besluit algemeen bindend werd verklaard;

-     bij ontstentenis daarvan, op ondernemingsvlak, met een beslissing van de ondernemingsraad of met een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer.

De werkgever moet vóór 15 december 2019 een gedagtekend en ondertekend bericht aanplakken dat deze vervangingsdag vermeldt. Een afschrift van dat bericht moet bij het arbeidsreglement worden toegevoegd. Wanneer de vervangingsdag niet bij overeenkomst werd bepaald, wordt ze ambtshalve vastgelegd op de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op de feestdag volgt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.