Pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie – Aanvragen nog mogelijk

Op initiatief van de sociale partners ondersteunt de Nationale Arbeidsraad (NAR), in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 mei 2022

In 2022 worden voor de eerste keer pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie geselecteerd voor subsidie. De subsidieaanvraag gebeurt elektronisch. Ondernemingen en sectoren kunnen subsidieaanvragen indienen tussen 1 april 2022 en 31 mei 2022

De subsidies zijn bestemd voor pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie. Innovatieve arbeidsorganisatie is een term die gebruikt wordt voor nieuwe manieren om het werk te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. Innovatieve arbeidsorganisatie houdt dus een win-winsituatie in voor de werkgever en zijn werknemers. 

De sociale partners gaan op zoek naar projecten die rechtstreeks tot doel hebben om in ondernemingen:

  • een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken.
  • de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren.

Dit, om de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen en het welzijn van de werknemers te bevorderen. 

Bezoek de website van de NAR voor het aanvraagformulier en de gedetailleerde voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor die subsidie.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.