COVID 19 – Focus op ontwikkeling, opleiding en verbondenheid

Het VBO voerde in april en in juni grootschalige enquêtes uit bij respectievelijk 1241 en 426 bedrijfsleiders en HR-professionals en dit samen met Antwerp Management School (AMS) en HRPro.be.Joris Vandersteene, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
01 juli 2020

Uit de resultaten blijft dat bedrijven over het algemeen iets positiever zijn dan op het piekmoment van de crisis. Dit uit zich voornamelijk in de cijfers rond aanwervings- en ontslagintenties.

Daarnaast merken we op dat de grote meerderheid van de bedrijven:

-  tot eind 2020 blijven inzetten op een verhoogd volume telewerk. Daar waar voor de crisis het gemiddeld lag op 1 dag per week, evolueert dit naar 2 à 3 dagen tot eind 2020 ;
-  focussen op ontwikkeling en opleiding, dit laatste wel voornamelijk digitaal ;
-  verbondenheid met collega’s en organisatie als aandachtspunt naar voren schuiven.

Aanwerven en ontwikkelen
Vooruitblikkend op de toekomst, blijft de grote meerderheid van de bedrijven (72%) nieuwe mensen aanwerven, weliswaar soms minder dan voorzien voor de crisis (25%). Het aantal bedrijven met een aanwervingsstop daalt van 35% (april) naar 28% (juni). Een minderheid (14%) van de bevraagde organisaties ziet zich genoodzaakt mensen te ontslaan omwille van de crisis. Op de piek van de crisis was dit nog 16%.

Ook de plannen omtrent opleiding van medewerkers gaan door. Meer dan 80% van de bevraagde organisaties zet de komende maanden volop in op opleiding voor de medewerkers; bijna 1/4e van hen plant zelfs extra opleidingen in ten gevolge van de crisis. Wel in een ander jasje: 70% van deze opleidingen zullen digitaal doorgaan.

Opleiden en ontwikkelen stopt ook niet bij het plannen en organiseren van een opleiding. Coaching en mentoring (64%) en projectwerk (42%), maar ook meer variatie brengen in takenpakket (25%) en jobrotatie (22%) worden ingezet als ontwikkelingsinitiatieven. Breder ontwikkelen dan de klassieke opleiding alleen, vraagt misschien minder inspanning dan gedacht.

Verbondheid & Telewerk
De zorg om verbondenheid met bedrijf en collega’s blijft bij 1/3e van de bedrijfsleiders en HR-professionals aanwezig. Ondersteuning door leidinggevenden (74%) en collega’s (79%) is nochtans sterk aanwezig. Mogelijk heeft de veranderde norm voor tele-thuiswerk er iets mee te maken: van 1 dag per week thuis voor de crisis (86%), wordt 2 à 3 dagen per week in het najaar het nieuwe normaal (71%). Immers, hoewel men vooral positieve gevolgen van tele-thuiswerk voor de medewerkers ziet (verminderde pendeltijd (83%) en betere work/life balans (78%), erkennen werkgevers ook de nadelen op vlak van verbondenheid (gemis collega’s 78%). Dit laatste is volgens de bevraagden de voornaamste reden waarom telewerk mogelijk toch niet zo een hoge vlucht zou nemen.

Waar voor de crisis in 30% van de bevraagde bedrijven meer dan de helft van de bedienden kon thuiswerken, is dat nu (juni) in 75% van de bevraagde bedrijven het geval, in de zomer 71% en in het najaar in 59% van de bedrijven voorzien. Ook het zwaartepunt van aantal dagen schuift op. Waar vroeger 1 dag per week de norm was (86%), is dit voor het najaar 2 à 3 dagen per week (71%).

VBO - Het onderzoek toont aan dat de bedrijven een beperkte en gefaseerde terugkeer uit telewerk voorzien, in lijn met onze oproep eind mei. Voor het tegengaan van een verdere verspreiding van het virus kan dit enkel maar een goede zaak zijn. Het zorgt er ook voor dat de woon-werkverplaatsingen nog even op een laag pitje blijven staan en de werknemers daardoor kostbare tijd winnen. Een win-win voor werknemers en werkgevers.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.