COVID-19: TERBESCHIKKINGSTELLING - WAT ONDERNEEMT DE HR-SECTOR (FEDERGON)?

15 april 2020. De overheid nam onlangs een pakket maatregelen om het personeelstekort in de kritieke sectoren tijdens de coronacrisis aan te pakken. Zo geldt gedurende drie maanden een afwijking op het verbod van terbeschikkingstelling. Daardoor kan een werkgever zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van een gebruiker die behoort tot de kritieke sectoren. De bedrijven verwelkomen de maatregel, maar veel werkgevers hebben nog vragen. Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, benadrukt dat de uitzendkantoren over de juiste expertise beschikken om de terbeschikkingstelling correct te helpen uitrollen.


Stefan Maes, COMMUNICATION & EVENTS
17 april 2020

Wanneer bedrijven personeel ter beschikking willen stellen van essentiële sectoren, dan blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer gelden. Maar de gebruiker wordt wel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit voortvloeien. Welke werkgever welk risico draagt op het moment dat er iets misloopt, zal afhangen van het voorafgaand akkoord dat tussen de drie partijen wordt gesloten.

Federgon beklemtoont dat debedrijven die terbeschikkingstelling overwegen de administratieve lasten en risico’s voorafgaandelijk goed moeten inschatten. “Vandaag moet er snel geschakeld kunnen worden, bedrijven die gebruik willen maken van de versoepeling van terbeschikkingstelling hebben er alle belang bij om een beroep te doen op de expertise van uitzendkantoren om de constructie vlot, snel en correct op te zetten”, aldus Ann Cattelain, Directeur bij Federgon.

Zo moet er rekening worden gehouden met de toepassing van de reglementering en met de regels voor bescherming van de arbeid die gelden op de werkplek. Wat als de werknemer bijvoorbeeld deels werkt bij zijn huidige werkgever en deels ter beschikking wordt gesteld? Er moet voldoende kennis aanwezig zijn van verloning, premies, sectorale cao’s en correcte RSZ-codes. De meeste bedrijven hebben vandaag noch de planningstools, noch de verloningstools om dit correct te kunnen doen.

Door de expertise en tussenkomst van een erkend uitzendkantoor krijgen zowel de werkgevers als de werknemers de garantie dat alles correct is geregeld. “Die garantie is vandaag, in tijden van grote onzekerheid, heel erg belangrijk", alsnog Ann Cattelain.

Lees meer over de terbeschikkinstelling in het persbericht van Federgon. Of neem contact op met een erkend uitzendkantoor.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.