Loonfiscaliteit – Eerst het onderzoek, dan de hervorming?

De Vlerick Business School hield een enquête bij ondernemingen om te peilen naar hun ervaringen met en verwachtingen rond de Belgische loonfiscaliteit. Bijna 300 kleine en grote ondernemingen gingen daarop in.

De eerste conclusies van de enquête werden ons net overgemaakt. We pikken er enkele uit.

-       Ondernemingen vinden het mobiliteitsbudget een erg nuttige tool. Maar slechts 14% is er tevreden van. Waarom? Ze vinden het wettelijk systeem te complex en het aanbod milieuvriendelijkere wagens te beperkt. De bedrijfsfiets heeft daarentegen de wind in de rug.

-       45% van de ondernemingen is tevreden met het huidige systeem van de tweede pensioenpijler. Maar ze betreuren dat het systeem niet toelaat om werknemers die dat wensen, op vrijwillige basis meer bij te laten bijdragen aan hun aanvullendpensioenplan. Ter herinnering: het vrij aanvullend pensioen voor werknemers vult die nood aan flexibiliteit niet in. Daarnaast vinden ondernemingen het ook jammer dat de 80%-regel zo complex is.

-       Het mag niet verbazen dat de bedrijven de te grote druk op de lonen aanklagen, in het bijzonder op de bonussen en variabele vergoedingen. Ook merken ze in de fiscale en sociale wetgeving een gebrek aan coherentie op, en vinden ze dat de twee niet genoeg op elkaar zijn afgestemd.

-       Ze zijn daarnaast van mening dat er vandaag te veel voordelen zijn met allemaal verschillende fiscale en parafiscale regelingen. Zo somden ze niet minder dan 35 verschillende voordelen op. Uit de enquête blijkt dat de ondernemingen niet per se vragende partij zijn voor een algemene verlaging van de druk op de lonen, maar eerder pleiten voor een herziening van het systeem, om het begrijpelijk te maken en om (via aanmoediging) enkel te behouden wat het meest logisch is voor het huidige sociale kader en voor de sociaal relevante kwesties. In die context nemen de mobiliteit (inclusief telewerken) en aanvullende verzekeringen een prominente plaats in.

VBO – Tot slot willen we u het meest opvallende cijfer van de enquête niet onthouden: slechts 6% van de 300 ondervraagde ondernemingen zijn tevreden met de algemene belasting van de lonen, zowel vanuit fiscaal als parafiscaal oogpunt! Zo’n catastrofaal resultaat moet onder de aandacht worden gebracht en worden gecounterd met een hervorming. De enquête reikt tal van pistes voor vereenvoudiging en prioriteiten voor de regering aan.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.