© belga

Provisies voor vakantiegeld – Balansen op 31 december 2022

De Administratie der directe belastingen heeft de volgende percentages goedgekeurd van de voorzieningen voor vakantiegeld die in de balansen op 31 december 2022 worden geboekt en die als beroepskosten kunnen worden aanvaard.Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
27 februari 2023

Het gaat om volgende percentages:

- 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2022 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten, verminderd met het in artikel 62bis, van het Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers bedoelde aanvullende vakantiegeld dat in 2022 is toegekend (dat aanvullende vakantiegeld mag ook niet worden opgenomen in de berekeningsgrondslag waarop bovenvermeld percentage moet worden toegepast);

- 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2022 zijn toegekend aan werklieden en leerlingen die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.

Voor het overige willen wij er u nog aan herinneren dat het in 2022 aan flexijobwerknemers toegekende flexiloon en flexivakantiegeld niet in de berekeningsgrondslag van het in 2022 te betalen vakantiegeld mogen worden opgenomen daar de werkgever het flexivakantiegeld samen met het flexiloon moet uitbetalen.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.