VBO RADAR – Link tussen loon en anciënniteit weegt op tewerkstelling oudere werknemers

De gegevens van de meest recente enquête over de loonstructuur (SES 2014), die vierjaarlijks wordt gehouden, zijn zopas bekendgemaakt. Vergeleken met de vorige editie is er maar weinig evolutie te zien in de verloning volgens leeftijd.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 oktober 2016

Hoewel het loon in de meeste landen stijgt met de leeftijd, treedt doorgaans een stabilisatie op. In dat geval worden veeleer de ervaring en de verwerving van skills beloond, niet de leeftijd als dusdanig. Ons land is echter een van de enige landen (samen met Frankrijk) waar het loon progressief blijft toenemen met de leeftijd. Dit is genoegzaam bekend, en de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2014) toonde reeds aan dat deze link weegt op de tewerkstelling en aanwerving van oudere werknemers. Hoewel die steeds een beetje stijgt, heeft ons land een zeer lage werkgelegenheidsgraad van werknemers van 55 jaar en ouder (44%), zowel in vergelijking met onze buurlanden (66,2% in Duitsland, 61,7% in Nederland en 48,7% in Frankrijk), het Europees gemiddelde (55,3%), alsook de doelstelling tegen 2020 die 50% bedraagt.  

Ons land kampt met een hoge loonspanning tussen het loon van werknemers tussen 50 en 59 jaar (of 60 en meer) en dat van 30-39-jarigen. Werknemers tussen 50 en 59 jaar oud kosten doorgaans 18,6% meer dan hun collega’s in de leeftijd van 30 tot 39 jaar. Deze spanning is een stuk kleiner in de andere landen, waar ze 2 à 11% bedraagt (met uitzondering van Frankrijk, met 15%).

VBO – Het loonverloop op basis van leeftijd en anciënniteit is nadelig voor de werkgelegenheid van oudere werknemers. Om de positie van die oudere werknemers op de arbeidsmarkt te versterken, moet werk worden gemaakt van een hervorming van het loonbeleid − in het bijzonder de anciënniteitsbarema’s – om de loonevolutie sterker te koppelen aan ervaring, skills en productiviteit veeleer dan aan anciënniteit. Dit is tevens een prioriteit van de regering.

> Klik hier voor de grafiek in VBO RADAR
> Ontdek de nieuwe lay-out van de applicatie VBO RADAR: download haar via Android of iOS of surf naar http://www.vboradar.be/fl/

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.