Tijdskrediet aangepast aan maatschappelijke trends

De sociale partners werkten via cao 103 nieuwe regels uit in verband met het tijdskrediet en de landingsbanen, die sinds 1 april van toepassing zijn. Zo behoort het tijdskrediet zonder motief definitief tot het verleden, maar kunnen werknemers voortaan 51 maanden tijdskrediet met uitkering opnemen voor de zogenaamde zorgmotieven. De maatschappelijke keuze was al langer gemaakt: de overheid wil enkel investeren in tijdskrediet voor zorgbehoeften of het volgen van een opleiding. Voor het VBO is dit een terechte keuze.


Bart Buysse, ALGEMENE DIRECTIE
04 april 2017

Geen tijdskrediet meer voor wereldreizen
Er werd eindelijk komaf gemaakt met het ongemotiveerd tijdskrediet, dat nog steeds kon worden opgenomen zonder uitkering, wat overeenkwam met een soort van onbetaald verlof dat de werkgever niet kon weigeren. De regering besliste ook om het krediet voor zorgverlof uit te breiden tot 48 maanden. In het licht van deze beslissing, die nog moet worden omgezet bij koninklijk besluit (KB), beslisten de sociale partners om het recht op zorgverlof tot 51 maanden uit te breiden. Het KB, dat de uitkeringen regelt die gepaard gaan met de regels die in de cao beslist zijn, zal op 1 juni in werking treden.

Oneigenlijk gebruik bannen
Werkgevers en vakbonden hebben ook beslist om de voorwaarden om tijdskrediet op te nemen, te verstrengen. Door de inhoud van het medisch attest te wijzigen, wil men de behandelende geneesheren van zorgbehoevende zwaar zieken meer responsabiliseren. Zij moeten voortaan in het attest verklaren dat het noodzakelijk is dat de werknemer die zorgverlof neemt voor zijn zwaar ziek familielid, voltijds, halftijds of een vijfde mantelzorg opneemt om de zwaar zieke te ondersteunen met het oog op zijn herstel, naast eventuele professionele ondersteuning.

Rekening houden met maatschappelijke veranderingen
De sociale partners maakten het tegelijkertijd mogelijk dat niet alleen gehuwden, maar ook wettelijk samenwonenden gebruik kunnen maken van deze vorm van tijdskrediet. Men speelt hiermee in op de huidige maatschappelijke trend. Terwijl het aantal huwelijken de voorbije 25 jaar met meer dan een derde is gedaald, is het aantal koppels dat ervoor gekozen heeft om wettelijk te gaan samenwonen vervijftienvoudigd.

In het kader van het thematisch verlof werd beslist dat ouderschapsverlof soepeler opgenomen kan worden met slechts een halve dag per week. Die flexibiliteit zal erg welkom zijn in heel wat gezinnen, bijvoorbeeld voor zij die in co-ouderschap leven.

Flexibiliteit en maatwerk moeten leiden tot goede balans en langer werken
Meer flexibiliteit en maatwerk, waarbij gezocht wordt naar creatieve oplossingen in het belang van werkgever én werknemer, moeten ervoor zorgen dat het werk werkbaar en wendbaar blijft, dat men in deze drukke tijden de juiste balans vindt tussen werk en privéleven én dat werknemers op die manier ook langer aan de slag blijven. Dat is cruciaal om de betaalbaarheid van de sociale zekerheid te garanderen op lange termijn.

De nieuwe afspraken inzake tijdskrediet en landingsbanen kunnen daarin een element zijn. Het verleden heeft evenwel aangetoond dat maatregelen van minder werken niet noodzakelijk leiden tot langer werken en ook niet altijd het juiste antwoord zijn op problemen van burn-out en stress. We hebben reeds jaren een uitgebreid systeem van verlofstelsels, het meest riante in Europa, maar toch treden we relatief vroeg uit de arbeidsmarkt en ligt het ziekteverzuim bij ons hoog.

Om daaraan beter tegemoet te komen, moeten we vooral ‘anders’ in plaats van ‘minder’ werken. Dat vereist een verdere flexibilisering van onze arbeidsmarkt en ons arbeidsrecht, met meer ruimte voor oplossingen op maat van sectoren, ondernemingen en het individu en met tools die werknemers helpen om hun loopbaan ook zelf mee in handen te nemen. Laat dit akkoord alvast een opstap zijn naar vruchtbare besprekingen rond een meer toekomstgerichte arbeidsorganisatie. Want daaraan hebben bedrijven én werknemers beslist nood.

Bart Buysse, directeur-generaal

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.