3de sessie van VBO-innovatieplatform BRIEC focust op energie en klimaat

De tijd dat innovatie louter binnen het eigen bedrijf werd ‘bedreven’ is voorgoed voorbij. Nog maar weinig bedrijven hebben de technologische kennis, de middelen en het overzicht om alles zelf te doen, van onderzoek over ontwikkeling tot het in de markt zetten van de innovatie. Om innovatie over de grenzen van sectoren, bedrijven en regio’s heen te stimuleren, richtte het VBO vorig jaar BRIEC op, de ‘Belgian Research, Innovation and Entrepreneurship Community’. Het thema voor de derde sessie, die op 2 oktober plaatsvond bij Solvay, was ‘Energie en Klimaat’.


Raf Van Bulck, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
03 oktober 2019

Meer in het bijzonder was de sessie van vandaag gewijd aan de vraag hoe Belgisch onderzoek en innovatief ondernemerschap de CO2-uitstoot in energiegebruik en -bevoorrading, industriële productie en gebouwen kunnen verminderen.

De eerste uiteenzetting werd verzorgd door Ilham Kadri, CEO van Solvay. Zij gaf een overzicht van de verschillende projecten die Solvay hieromtrent in de pijplijn heeft zitten. Ook de bouwfirma BAM (met het holistisch groen woonproject “Tivoli” in Laken), Smappee (met intelligente oplossingen om energieverbruik te monitoren en bij te sturen), IO.Energy (een innovatief ecosysteem van elektriciteitsproducenten, netwerk- en distributienetbeheerders) en professor Martens van de KU Leuven (met een revolutionaire technologie die de brug vormt tussen zonnepanelen en waterstofproductie) namen het woord.

Volgens het VBO zijn de reductie van CO2 en klimaatverandering belangrijke problematieken waaraan binnen een internationaal kader moet worden gewerkt. Bedrijven zijn daarbij geen deel van het probleem, maar wel van de oplossing. Ons land staat sterk op vlak van innovatie, maar een goede samenwerking en uitwisseling van ideeën daaromtrent is primordiaal.

Edward Roosens: “Hoewel Belgische bedrijven het in een Europese context niet slecht doen op het vlak van R&D en samenwerking, is er nog ruimte voor verbetering. Er blijven barrières bestaan tussen academici en bedrijven, tussen sectoren en bedrijven onderling en tussen innovatiespelers uit de verschillende regio’s. Die barrières willen we met ons initiatief helpen overstijgen.”

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.