Octrooien: het parlement heeft eindelijk de ratificatie van het Protocol van Londen door België goedgekeurd

De ratificatie door ons land van het Verdrag inzake het verlenen van octrooien, ook wel het Protocol van Londen genoemd, is belangrijk om het innovatieklimaat te bevorderen en directe buitenlandse investeringen in ons land aan te trekken.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
13 maart 2019

Het protocol heeft betrekking op de eisen op het vlak van vertaling van Europese octrooien. Het onderscheidt twee categorieën lidstaten, afhankelijk of die staten al dan niet een van de officiële talen van het Europees Octrooibureau (EOB) als landstaal hebben, meer bepaald Frans, Duits en Engels. De staten die geen taal delen met het EOB (zoals Nederland) kunnen de vertaling van de octrooien eisen. Aangezien België tot de categorie staten behoort die een taal met het EOB delen, mag het niet in die eis voorzien.

De Belgische wet heeft sinds 2017 de verplichte vertaling van in het Engels opgestelde Europese octrooien afgeschaft. Dat heeft als gevolg dat de kosten voor het verlenen van octrooien in België fors dalen.

Hoewel de instemming met het Protocol van Londen niets verandert aan de huidige vertaalvoorwaarden die in België gelden, blijft ze belangrijk om de zichtbaarheid van het octrooibeschermingsstelsel in België voor de buitenlandse gebruikers te garanderen en de Belgische markt aantrekkelijker te maken voor directe buitenlandse investeringen. Gebruikers van het Belgische octrooistelsel, inclusief buitenlandse ondernemingen, onderzoekscentra en kmo's, krijgen op die manier meer rechtszekerheid en de garantie dat België zich schikt naar de Europese standaarden inzake de vertaling en de validatie van Europese octrooien in België. Bovendien hadden al onze buurlanden (NL, LU, DE, FR, VK) het Protocol van Londen reeds geratificeerd.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.