108ste Internationale Arbeidsconferentie: “Building a Future with Decent Work”

Op 10 juni ging de 108ste Internationale Arbeidsconferentie, de jaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève, officieel van start. Het wordt dit jaar een speciale eeuwfeesteditie. De IAO bestaat immers 100 jaar. Maar liefst 6000 vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en vakbonden uit de 187 lidstaten schuiven aan voor 2 weken van debat in het ‘wereldparlement van werk’.

Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
12 juni 2019

100 jaar na haar oprichting wil de IAO een ‘eeuwfeestverklaring’ aannemen. Daarom wordt een zogenaamde ‘overkoepelende commissie’ ingesteld, niet alleen om het historisch belang van de taak te onderlijnen maar ook om voldoende flexibiliteit te hebben op het vlak van deelname van experten of andere speciale gasten. Het eeuwfeest is een gelegenheid om terug te blikken op de belangrijkste verwezenlijkingen van de IAO en tegelijk richting te geven aan haar toekomst. Een verklaring is het IAO-instrument met het meeste politieke gewicht. Het rapport van de “Global Commission on the Future of Work” vormt daarbij een belangrijke, maar uiteraard niet de enige, bron van inspiratie. Thematische discussies over o.a. jobs en vaardigheden voor een betere toekomst, duurzame loopbanen en de rol van bedrijven in het realiseren van waardig werk moeten de denkoefening verder uitdiepen. 

De conferentie wil daarnaast ook een internationale norm aannemen over geweld en grensoverschrijdend gedrag. Vorig jaar werden de discussies opgestart, die moeten nu uitmonden in de eerste IAO-conventie sinds 2011. De uitdaging blijft om de grote verklaringen en principes te overstijgen en te komen tot een instrument dat effectief en efficiënt blijkt om geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag tegen werknemers én werkgevers te voorkomen of onmiddellijk te stoppen als het zich voordoet. Een heldere omschrijving van de geviseerde gedragingen en een duidelijke afbakening van de rol en verantwoordelijkheden van werkgevers, werknemers, de overheid en alle andere personen in de werkomgeving zoals klanten, bezoekers en patiënten zijn de onontbeerlijke ingrediënten voor succes. 

En dan is er nog het tribunaal van de conferentie, de commissie van de normen die een reeks gevallen van niet-toepassing of inbreuken op de internationale normen bespreekt. 24 landen moeten zich verantwoorden. In 6 gevallen gaat het om vermeende fundamentele inbreuken. Voor de goede orde: België staat niet op de lijst. Diezelfde commissie buigt zich ook over een globale studie “Universele sociale bescherming voor menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling” die de aanbeveling 202 van de IAO m.b.t. sociale beschermingsvloeren onderzoekt. 

De VBO-delegatie die actief deelneemt aan de debatten bestaat uit (van r.n.l. op de foto) Kris De Meester (VBO), Annick Hellebuyck (VBO), Sandra Coenegrachts (VBO), Jan Denys (Randstad), Ann Cattelain (Federgon) en Yvan Fieremans (ABSU-UGBN). Vermeldenswaardig is ook dat Paul Soete (ex-Agoria) aangesteld werd als hoofd van de voltallige tripartiete Belgische delegatie. Gedelegeerd bestuurder van het VBO Pieter Timmermans zal de delegatie vervoegen, samen met minister Peeters en koning Filip, voor de sessies met hoogwaardigheidsbekleders. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in België blijven we meespelen in de voorlinie van de internationale discussies over waardig werk en streven we naar een gelijk speelveld voor private ondernemingen en omstandigheden die duurzaam ondernemen aanmoedigen en mogelijk maken. 

Zie ook ilo.org en internationalview.org


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.