109de Internationale Arbeidsconferentie – COVID-19 en sociale bescherming op virtuele agenda

Vorige week kwam een einde aan de allereerste virtuele Internationale Arbeidsconferentie in de geschiedenis van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie). Aan het eerste segment dan toch, want van 25 november tot 11 december volgt deel 2 met discussies over ongelijkheid in de wereld van het werk en over vaardigheden en levenslang leren. Bijna 4,500 afgevaardigden van regeringen, waaronder 171 ministers, en van werkgevers en vakbonden uit 181 lidstaten namen deel vanaf de opening op 20 mei tot de slotzitting op 19 juni. Prominent op de agenda: de impact van COVID-19 op de wereld van het werk samen met sociale bescherming en een reeks gevallen van niet-toepassing of inbreuken op de internationale normen met Myanmar als meest in het oog springende casus.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
23 juni 2021

In de plenaire sessies stond het rapport van directeur-generaal Guy Ryder ‘Werken in tijden van COVID’ centraal. De tussenkomst van het VBO door delegatieleider Kris De Meester kan u hier lezen. Na intense discussies nam de conferentie unaniem een oproep tot actie aan met maatregelen die een herstel van de pandemie helpen verzekeren en op de maatschappij en de economie kunnen voorkomen. Het komt erop neer dat landen hun sociaal-economisch herstel op een inclusieve, duurzame en veerkrachtige manier organiseren. 

De discussie over sociale bescherming was toegespitst op de impact van COVID-19 en op de vele en snelle wijzigingen in de wereld van het werk. De conferentie nam conclusies aan die een kader aanreiken voor universele, alomvattende, toereikende en duurzame sociale beschermingssystemen, aangepast aan de hedendaagse noden. 

De Commissie voor toepassing van de normen controleert de naleving van de internationale sociale normen door de 187 lidstaten van de IAO. Het VBO neemt er elk jaar actief aan deel. Tijdens de algemene discussie drong het VBO (Annick Hellebuyck) erop aan dat de overheden ernstig rekening moeten houden met de behoeften van de ondernemingen, om een echt economisch post-COVID-herstel te bevorderen. De globale studie van 2020, die werd geactualiseerd in 2021, ging over de ‘bevordering van werkgelegenheid en waardig werk in een veranderende wereld’. Het VBO benadrukte de rol van de sociale dialoog als stuwende kracht om ons aan te passen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt en beklemtoonde vooral dat de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur niet alleenzaligmakend is voor het bekomen van sociale bescherming. De Commissie voor toepassing van de normen, beter gekend in haar rol van ‘tribunaal van de conferentie’, behandelde ten slotte 19 ernstige gevallen van inbreuken op de internationale normen: de sociale partners wereldwijd onderzoeken beurtelings die nationale situaties en komen vervolgens tot een akkoord over aanbevelingen. Het naleven van 8 fundamentele verdragen in het recht en in de praktijk neemt er een belangrijke plaats in. De werkgeversorganisaties maken van deze mondiale discussie gebruik om de regeringen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Zo kunnen overal ter wereld de rechtstaat en de internationale sociale normen worden nageleefd. 

De situatie in Myanmar zorgde voor politiek vuurwerk en een bijzondere noodresolutie over het land met een oproep om de democratie te herstellen en een einde te maken aan arbitraire aanhoudingen en schendingen van de mensenrechten en de fundamentele principes rond en rechten op werk opnieuw te verzekeren. Het is nu aan de Raad van bestuur van de IAO om de situatie en de implementatie van de resolutie in Myanmar op te volgen. 

De conferentie hief ook nog 29 achterhaalde internationale instrumenten, conventies en aanbevelingen op. 

VBO – Directeur-generaal van de IAO Guy Ryder beschreef de conferentie in de slotzitting als ‘opmerkelijk’. Het geleverde werk voorziet de IAO van de nodige slagkracht in deze uiterst moeilijke tijden en maakt duidelijk hoeveel overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties rekenen op IAO-leiderschap en actie. De werkgevers, bij monde van de Internationale Werkgeversorganisatie IOE en het VBO, wezen er evenwel op dat nu meer dan ooit nood is aan drastische verbeteringen in de zakelijke omgeving om waardig werk voor allen te verzekeren. Zo kunnen we zorgen voor een hernieuwd vertrouwen, om de productiviteit op te trekken en het potentieel voor investeringen en innovatie te ontketenen. Enkel veerkrachtige ondernemingen, macro-economische stabiliteit, een vruchtbare voedingsbodem voor ondernemen en wendbare en weerbare organisaties, instellingen en arbeidsmarkten kunnen dat bewerkstelligen. Dat is de ware missie die ons wacht!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.