Marc Vanheukelen, Ambassadeur van de EU bij de WTO, te gast op het VBO

Onze landgenoot Marc Vanheukelen, Ambassadeur van de EU bij de WTO (Wereldhandelsorganisatie), was te gast op het VBO voor een lunchconferentie.

 

Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
08 februari 2019

De ambassadeur wist ons te vertellen dat de WTO op dit moment een zware crisis doormaakt, en dat om drie redenen. Ten eerste als gevolg van de unilaterale handelsmaatregelen van de regering-Trump (o.a. Amerikaanse douanerechten die de import van staal en aluminium treffen), die heel wat WTO-leden (waaronder de EU) onrechtmatig achten. Ten tweede omdat een totale verlamming dreigt van het geschillenbeslechtingsorgaan van de WTO, dat nochtans garandeert dat multilaterale verbintenissen binnen de WTO (bv. inzake tarieven) worden nageleefd. En tot slot door de flagrante niet-naleving van door de WTO goedgekeurde regels inzake transparantie en informatie-uitwisseling, met name over de aan ondernemingen toegekende subsidies die de eerlijke concurrentie zouden kunnen verstoren. Bovenop al die uitdagingen hebben niet alle leden van de WTO dezelfde ontwikkelingsgraad en lopen hun economische modellen sterk uiteen (sommige, zoals de EU, hebben een sociale markteconomie, en andere, zoals China, een sterk gesubsidieerde staatseconomie). In de toekomst zou de WTO kunnen werken rond thema’s als intellectuele eigendom, overdracht van technologie, e-commerce, bescherming van investeringen en de verbanden tussen handel en klimaatverandering. Aan de hand van multilaterale akkoorden – die openstaan voor andere deelnemers – zouden we in die domeinen vooruitgang kunnen boeken. Ook de initiatieven die de EU zou kunnen nemen om de uitdagingen (met name inzake industrieel beleid) het hoofd te bieden, werden op deze ontmoeting besproken, net als het vooruitzicht van een Brexit zonder akkoord, synoniem voor douaneprocedures en de toepassing van door de WTO bepaalde standaarddouanetarieven.

Van l. naar r. Olivier Joris (VBO), Pieter Timmermans (VBO), Marc Vanheukelen, Ambassadeur van de EU bij de WTO, en Alexis Brouhns, Senior Executive Vice President bij Solvay, en voorzitter van de Platform International van het VBO

VBO – Het VBO is een fervent voorstander van het multilateralisme en van vrijhandel gebaseerd op regels en eerlijke concurrentie, en vindt dat de WTO die moet vrijwaren. Het is bijgevolg bezorgd over de huidige internationale handelsspanningen en de gevolgen ervan, de werking en de bestaansreden van de WTO en de Europese economie. Het VBO staat dus positief – maar niet naïef – tegenover de wens van de VS, de EU en Japan om de WTO een nieuwe impuls te geven, maar beseft dat daarvoor ook een dialoog met China nodig is.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.