Hoorzitting in het Parlement van de Duitstalige gemeenschap over de relatie EU-MERCOSUR

Het VBO nam deel aan een hoorzitting georganiseerd door het Parlement van de Duitstalige gemeenschap over het ontwerp van handels- en associatieovereenkomst tussen de EU en de 4 MERCOSUR-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay). 


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
16 september 2020

Het VBO sprak opnieuw zijn principesteun voor het akkoord uit, en dat om twee redenen. Eerst en vooral staat het VBO achter het principe van ‘free, fair and rules-based trade’, en daar dragen de handelsakkoorden die de EU onderhandelt met zijn belangrijkste handelspartners toe bij, in tegenstelling tot de door protectionisme ingegeven uitwassen die overal ter wereld de kop opsteken. Bovendien krijgen we dankzij zulke akkoorden ook betere toegang tot niet-Europese markten voor onze goederen en diensten. Een tweede reden betreft de inhoud van het akkoord, dat de handelsstromen goedkoper (bv. afschaffing van meer dan 90% van de tarieflijnen en tal van niet-tarifaire belemmeringen) en eenvoudiger (bv. vereenvoudiging van de douaneprocedures) maakt en heel wat nieuwe kansen schept voor onze ondernemingen (bv. toegang tot overheidsopdrachten en liberalisering van tal van dienstverlenende activiteiten binnen MERCOSUR).

Uiteraard is het VBO ook tevreden met de bepalingen in het akkoord die de eerlijke concurrentie verzekeren (cf. dumping) en eventueel kwetsbare Europese subsectoren beschermen (bv. in de agrovoedingssector). Tot slot benadrukte het VBO dat het hoofdstuk voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling een echte hefboom is die de EU moet inzetten, aangezien het duidelijke engagementen bevat m.b.t. het naleven van het Klimaatakkoord van Parijs, de IAO-conventies i.v.m. sociale zaken, de strijd tegen ontbossing, de bescherming van de biodiversiteit enz.

Het VBO pleitte tot slot voor een sereen debat over de voordelen van dit akkoord en over de elementen die nog moeten worden verduidelijkt of aangevuld zodat België en de EU het kunnen ratificeren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.