Regionaal directeur van de IAO voor Europa en Centraal-Aziƫ op bezoek op het VBO

Het VBO is, aangezien het aangesloten is bij de International Organization of Employers, een actief lid van de Internationale Arbeidsorganisatie.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
15 november 2023

Mevrouw Beate Andrees, regionaal directeur van de IAO voor Europa en Centraal-Azië, werd op 14 november 2023 ontvangen op het VBO. Het is belangrijk dat IAO-vertegenwoordigers in direct contact staan met de nationale sociale partners. Daaraan wilde de regionale IAO-delegatie de VBO-medewerkers, Kris De Meester en Annick Hellebuyck, die betrokken zijn bij de werkzaamheden van de IAO, graag herinneren.

Zoals elke organisatie staat de IAO voor enorme uitdagingen van zowel externe (zoals de gevolgen van de oorlogen en de klimaatverandering) als interne aard (zoals de lopende debatten over de beperking van het stakingsrecht). Om die uitdagingen aan te pakken is het absoluut noodzakelijk dat de sociale partners hun vaardigheden om de sociale dialoog aan te gaan en evenwichtige sociale akkoorden te sluiten verder aanscherpen.

De regionaal directeur vroeg zich af of de Belgische ondernemingen zich bewust zijn van de internationale arbeidsnormen en van de rol van de IAO in de ontwikkeling en toepassing van die normen over de hele wereld. Ondernemingen en werkgeversorganisaties maken zich namelijk steeds meer zorgen over mensenrechten en sociale grondrechten, maar kunnen hun weg niet vinden in het doolhof van regels. Werkgeversorganisaties, maar ook overheidsinstanties, hebben een rol te spelen in het ondersteunen van ondernemingen bij het respecteren van die fundamentele rechten en zorgvuldigheidseisen (due diligence). Het is dan ook van cruciaal belang om de beschikbare instrumenten voor het in overeenstemming brengen van de praktijk in ondernemingen met de IAO-normen beter te verspreiden en te gebruiken. In een volgend artikel zullen we dieper ingaan op een aantal IAO-instrumenten en -checklists, met name inzake kinderarbeid, dwangarbeid en gendergelijkheid op het werk.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.