Trans-Atlantische relaties in de spotlight

Met het bezoek van president Biden aan Brussel nog fris in het geheugen, kwamen leden van het Platform International van het VBO virtueel samen op 24 september om het te hebben over de Verenigde Staten. Voor de gelegenheid nodigde het CC Europa & Internationaal twee gasprekers uit met ontzettend veel kennis ter zake om de nieuwste ontwikkelingen in de Europees-Amerikaanse relatie onder de loep te nemen. Een moratorium op het Boeing-Airbus-conflict, de oprichting van een nieuwe Raad voor Handel en Technologie en een opheffing van het inreisverbod voor Europese burgers zijn maar enkele van die nieuwste ontwikkelingen die het de moeite waard maakten dit onderwerp op de agenda te zetten.

De Belgische ambassadeur in Washington, mijnheer Régibeau, sprak de leden toe over de bilaterale relatie tussen België en de VS. Hij begon zijn discours met het benadrukken wat voor belangrijke handels- en investeringspartners de twee landen van elkaar zijn. Zo is België bijvoorbeeld de 12de grootste investeerder in de VS, wat goed is voor wel 65.000 jobs. Daarna passeerden verschillende onderwerpen de revue gaande van geopolitieke issues tot heel specifieke dossiers zoals de digitaks. Ambassadeur Régibeau sprak over een nieuwe toon sinds de administratiewissel, maar wees ook enkele domeinen aan waarbij de regering-Biden duidelijk in de voetsporen van haar voorgangers treedt (bv. het verdedigen van de Amerikaanse belangen).

Daarna was het de beurt aan mevrouw Chorlins, Senior Vice President Europese zaken bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Zij spitste zich toe op de relaties tussen de EU en de VS. Met de Raad voor Handel en Technologie (TTC) in het vooruitzicht was dit bovendien het moment bij uitstek om dit te bespreken.  De TTC komt samen op 29 september in Pittsburgh op het allerhoogste politieke niveau. Mevrouw Chorlins sprak onder andere over de agenda van de TTC, data en de ‘Privacy Shield’-beslissing, subsidies, over sectie 232 op staal en aluminium, de Wereldhandelsorganisatie en het klimaat. Vervolgens vond een interactief debat plaats met de deelnemers over de verschillende onderwerpen.

VBO – Het VBO spoort de EU en de VS aan om van de TTC gebruik te maken om de trans-Atlantische relaties aan te wakkeren. Het Belgische bedrijfsleven ziet immers vele opportuniteiten die kunnen voortvloeien uit dit initiatief om de aanhoudende handelsbelemmeringen weg te werken, om nieuwe unilaterale maatregelen te vermijden en om de trans-Atlantische economische relatie te versterken. Beide kanten van de oceaan moeten op zoek gaan naar de grootste gemene deler ten aanzien van gemeenschappelijke uitdagingen (bv. China, klimaat, WTO-hervorming).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.