4 jaar CETA – the best is yet to come

De Business Council of Canada, BusinessEurope, het European Services Forum, de European Union Chamber of Commerce in Canada, de Ireland Canada Business Association en de Canada EU Trade and Investment Association organiseerden een webinar om vier jaar CETA te vieren. 


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
19 oktober 2021

CETA trad per slot van rekening op 21 september 2017 provisioneel in werking. Het akkoord schrapt 99% van de tarieven tussen de EU en Canada, waarvan 98% op dit moment reeds weggewerkt zijn, het beschermt 143 ‘geografische indicaties’ en het stelt de dienstenmarkt open. Bovendien is het een progressief akkoord dat milieustandaarden bevat en klimaatactie en de rechten van werknemers promoot.

Tijdens het webinar kwamen de Canadese ambassadeur in de EU en de EU-ambassadeur in Canada aan het woord, net als vertegenwoordigers van de bedrijfswereld. Allen uitten zich zeer positief over het akkoord en de reeds gerealiseerde winsten. Zo hield, ondanks de pandemie en andere uitdagingen op het gebied van internationale handel, de handel tussen beide partners goed stand en is de jaarlijkse gemiddelde groeiratio voor zowel import als export zeer positief. De pandemie heeft echter ook aangetoond hoe belangrijk het is om te diversifiëren in de toeleveringsketen en ook daar draagt CETA duidelijk toe bij. Meer kmo’s maken gebruik van het akkoord en CETA heeft ook aangetoond dat beide partijen al hun voordeel hebben gedaan met de structurele aspecten van het akkoord. Vaccinatiepaspoorten en strubbelingen bij grenscontroles werden immers aangekaart tijdens besprekingen in het kader van CETA. Dat illustreert dat CETA verder gaat dan enkel tarifaire verlagingen. Het biedt ook meer structurele oplossingen en zal in de toekomst een steeds grotere rol spelen.

Wat moet er dan nog gebeuren om CETA’s rendement verder te verhogen naar de toekomst toe? Er is nog veel onbenut potentieel. In België maakt slechts 67% van de exporterende bedrijven gebruik van preferentiële tarieven voorzien in CETA, dat is net iets meer dan het Europees gemiddelde van 48%. Dat is te wijten aan verschillende factoren. Bedrijven moeten bepaalde stappen ondernemen om die tarieven te kunnen genieten. Daarnaast is de bedoeling van CETA om ook veel niet-tarifaire belemmeringen weg te werken. Dat neemt meer tijd in beslag dan het wegwerken van tarieven. CETA biedt hiervoor echter een goed kader en kan zo dialoog en samenwerking bespoedigen.  

Maar eerst en vooral moet het akkoord geratificeerd worden. Het hele akkoord, inclusief bepaalde delen over investeringsbescherming die nog niet van toepassing zijn, kan dan immers pas in werking treden. Zolang dat niet is gebeurd, is de overeenkomst bovendien alleen van toepassing in de Europese rechtsorde, maar heeft ze geen gevolgen in het internationale recht. Dat vereist immers formele ratificatie door de EU en bindt de partner als zodanig dus niet. Canada heeft de overeenkomt reeds geratificeerd, maar er zijn momenteel nog 12 lidstaten[1] die CETA moeten ratificeren, waaronder België. Binnen de Belgische structuur hebben de Kamer en het Vlaams parlement CETA reeds goedgekeurd, de andere deelstaten moeten nog overgaan tot goedkeuring. Een stemming in die parlementen staat echter nog niet meteen op de agenda.

VBO – Ook het VBO is uiterst tevreden met CETA. De export vanuit België naar Canada in goederen en diensten ging sinds de inwerkingtreding van CETA elk jaar in stijgende lijn, met uitzondering van het jaar 2020 dat een vertekend beeld geeft door de COVID-19-crisis. Ook diensten floreren en Belgische bedrijven hebben door CETA ook toegang tot Canadese openbare aanbestedingen, niet enkel op federaal, maar ook op lokaal vlak. De gevreesde influx van landbouwproducten of de verlaging van Europese standaarden zijn daarentegen geen werkelijkheid geworden. Het VBO spoort Belgische bedrijven aan om CETA optimaal te gebruiken. Daarnaast is het uiterst belangrijk dat alle lidstaten, waaronder België, overgaan tot ratificatie. Daardoor zouden bedrijven optimaal kunnen genieten van het akkoord. Zoals de sprekers tijdens het CETA-webinar reeds aantoonden: the best is yet to come.


[1] Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen, Slovenië en Nederland.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.