Amerikaanse kreeft in ruil voor Europese kant-en-klare gerechten?

Eind augustus hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie een akkoord gesloten over de verlaging van de handelstarieven tussen de twee economische blokken. Voormalig Iers handelscommissaris Phil Hogan en zijn Amerikaanse tegenhanger Robert Lighthizer kondigden deze ontwikkelingen aan na maanden van spanningen tussen de regering-Trump en de Europese Commissie. 


Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
09 september 2020

Dit akkoord is een eerste positieve stap en kan bijdragen tot betere betrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Het vertegenwoordigt echter slechts een fractie van het handelsverkeer. Het akkoord heeft een jaarlijkse handelswaarde van $ 160 miljoen, terwijl de EU en de Verenigde Staten dagelijks een handelsbedrag van € 3,8 miljard uitwisselen. Volgens het trans-Atlantisch economisch rapport 2020 is het handelsverkeer goed voor een jaarlijkse totale verkoop van € 5,6 duizend miljard.

Het akkoord voorziet in de afschaffing van de tarieven voor de invoer van (levende en bevroren) kreeft in de EU. In ruil daarvoor halveren de Verenigde Staten de tarieven voor bepaalde EU-producten, zoals kant-en-klare gerechten, bepaalde aanstekers of kristallen glazen. Deze overeenkomst is gesloten onder het beding van de meestbegunstigde natie en gaat in op 1 augustus 2020. Het beding geldt voor alle handelspartners van de Verenigde Staten en de EU. Hoewel dit het eerste akkoord tussen de EU en de Verenigde Staten in twintig jaar is dat handelstarieven afschaft, zijn er nog veel bronnen van ergernis.

De handelspolitiek van de regering-Trump is nog steeds doorspekt met protectionistische reflexen en we mogen niet vergeten dat de extra tarieven voor staal en aluminium uit Europa nog steeds van kracht zijn. Bovendien heeft Washington herhaaldelijk gedreigd om – in naam van de nationale veiligheid - bijkomende douanerechten te heffen op Europese voertuigen. Het programma ‘America First’ met zijn isolationisme bemoeilijkt zowel de politieke als de economische uitwisselingen met onze grootste handelspartner. Dat is ook voelbaar binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarin de Verenigde Staten de benoeming blijven blokkeren van nieuwe rechters die geschillen tussen leden van de organisatie moeten beslechten. Ook dit draagt bij tot de internationale rechtsonzekerheid.

VBO – Het aldus gesloten akkoord vertegenwoordigt slechts een fractie van de economische handel tussen de Unie en haar partner over de Atlantische Oceaan. De handelsgeschillen tussen de twee economische blokken, die betrekking hebben op een veel groter aandeel van de bilaterale handel, moeten worden opgelost door middel van onderhandelingen (die officieel aan de gang zijn, maar vrijwel vastgelopen zijn). De uiteenlopende verwachtingen en de onzekerheid als gevolg van de huidige spanningen komen noch de Amerikaanse noch de Europese bedrijven ten goede. Onze bilaterale economische betrekkingen zijn belangrijk - de VS is de 5e grootste handelspartner van België - en mogen niet verslechteren. Het VBO blijft dan ook pleiten voor een constructieve aanpak en een evenwichtige, win-winhandelsovereenkomst tussen beide blokken aan weerszijde van de Atlantische Oceaan.

Geschreven in samenwerking met Victor Préaux

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.