Boeing-kwestie: nieuwe EU-tarieven kort na de verkiezing van Joe Biden

De Europese Commissie besliste op 9 november jongstleden om bijkomende tarieven van 15% tot 25% te heffen op een reeks Amerikaanse landbouw- en industriële producten. De maatregel ging in op 10 november 2020. Die beslissing is de jongste ontwikkeling in de 15 jaar oude juridische handelsstrijd bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten rond subsidies toegekend aan de grote vliegtuigbouwers Boeing en Airbus.


Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
17 november 2020

Europese maatregelen
We verwachtten ons in het algemeen aan bijkomende maatregelen, maar de timing - slechts enkele dagen na de verkiezing van president-elect Joe Biden - roept vragen op. De Europese Commissie oordeelt dat de Amerikanen onder de regering-Trump ruimschoots de tijd hebben gehad om te voldoen aan de regels van de WHO. De Europese Unie versterkt zo haar rechten op internationaal niveau. De boodschap voor de toekomstige regering-Biden is duidelijk: we kunnen allebei tegenmaatregelen opleggen, laat ons nu eindelijk rond de tafel gaan zitten!

De opgelegde nieuwe douanetarieven zijn het gevolg van een klacht (DS353) die de Europese Unie in 2005 neerlegde tegen de Verenigde Staten bij het beroepsorgaan van de WHO. Die klacht betwist de overheidssubsidies – als illegaal bestempeld – die worden toegekend door de federale regering en door lokale Amerikaanse overheden aan vliegtuigbouwer Boeing. De Europese Unie werd op 13 oktober 2020 gemachtigd door de WHO om tarifaire tegenmaatregelen te nemen voor Amerikaanse producten ten belope van 4 miljard USD op jaarbasis. Dat recht heeft ze nu dus ten uitvoer gelegd.

De diensten van de Amerikaanse vertegenwoordiger voor Handel (USTR) zouden de Europese beslissing wel eens verkeerd kunnen begrijpen. Zij benadrukten dat de jongste Amerikaanse steunmaatregelen wettelijk en volledig conform de WHO-regels zijn. De maatregel in kwestie: de ‘Washington State Business & Occupation Tax Rate Reduction’, een fiscaal voorkeursstelsel voor Boeing, werd onlangs opgeheven door de staat Washington. Volgens de Verenigde Staten heeft de Unie zo geen enkele geldige juridische grondslag meer om tegenmaatregelen op te leggen. Het risico dat de regering-Trump reageert met een verscherping van nieuwe tariefmaatregelen is reëel, zeker nu de situatie na de verkiezingen nog onduidelijk is en de uittredende president maar weinig gemotiveerd is om de verschillen met Europa bij te leggen.

Airbus-kwestie
Laten we echter niet vergeten dat die Europese douaneheffingen in de Boeing-kwestie net werden opgelegd naar het voorbeeld van de heffingen die de Verenigde Staten in een gelijkaardige zaak oplegde, verbonden met de vliegtuigbouwer Airbus en zijn toonaangevende A350- en A380-programma’s. De Europese Commissie streeft naar proportionaliteit. Op 18 oktober 2019 legde Washington bijkomende heffingen (van 10 tot 25%) op die de Europese producten treffen, haar antwoord op de jarenlange overheidssubsidies die de onderneming Airbus kreeg van de Europese Unie en van vier lidstaten (Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) en die de VS als illegaal bestempelen. Die maatregelen werden toegestaan door de WHO.

Onderhandelde oplossing
De wederzijdse vermoedens van niet-naleving van de WHO-regels, zowel door de Verenigde Staten als door de Europese Unie en bepaalde van haar lidstaten, pleiten in het voordeel van een politiek akkoord tussen Washington en Brussel. De Belgische ondernemingen hopen dat de laatste beslissing van de Europese Commissie de bilaterale handelsspanningen niet zal verergeren. Hoewel het langlopende geschil absoluut moet worden opgelost, zullen we daarvoor waarschijnlijk moeten wachten op de nieuwe Amerikaanse regering.

Voor meer informatie 

Boeing-kwestie: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm 

Lijst met de EU-invoerrechten: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159072.pdf https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159071.pdf

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.