De lusten van de internationale handel

Het gebeurt zelden dat een vrijhandelsakkoord de publieke sfeer en de media in ons land beheerst. Nochtans, in 2016 domineerde het Waalse verzet tegen het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie (CETA) alle headlines. In ons boek ‘Ondernemen voor Welvaart – 125 jaar VBO’ getuigt toenmalig minister-president Paul Magnette (PS) openhartig over de motivatie achter die blokkering.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
14 oktober 2020

Hoe moeilijk ook, in september 2017 treedt het commerciële luik van het Comprehensive Economic and Trade Agreement alsnog in werking. En kijk, van de grote bezorgdheden toen is drie jaar later niets te merken. Integendeel. We worden vandaag niet geconfronteerd met een enorme problematische import vanuit Canada, en het recht van nationale overheden om te reguleren staat niet op losse schroeven. Bovendien zette onze export naar Canada een steile klim in waardoor we sinds lang weer een positieve handelsbalans hebben. Nog maar eens het bewijs van de deugdelijkheid en de positieve effecten van de handelsakkoorden die de EU sluit met haar handelspartners.

1 job op 5 hangt af van export
Die positieve effecten zijn trouwens van bijzonder belang voor onze open economie. Meer dan 85% van ons bbp en de gezondheid van talloze ondernemingen, groot en klein, hangen af van onze handel en investeringen met onze partners, binnen en buiten Europa. Door zijn ligging, zijn geschiedenis en de kwaliteit van de producten en diensten van zijn ondernemingen, is ons land sterk geïntegreerd in tal van waardeketens. In die mate zelfs dat 1 job op 5 in België afhankelijk is van export buiten de Europese Unie. Buitenlandse - Europese en internationale - investeringen dragen bovendien bij aan ons innovatievermogen, de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën in het algemeen.

Meer dan 85% van ons bbp hangt af van onze handel en investeringen met onze buitenlandse partners

Vrij, eerlijk en gereglementeerd
Het CETA is exemplarisch voor het belang van vrijhandelsakkoorden voor ons land. En de reden bij uitstek waarom het VBO pleitbezorger is voor een vrij, eerlijk en gereglementeerd handelssysteem (‘free, fair and rules-based global trade’). We kunnen het belang van die commerciële werkelijkheid, die van ons land een van de meest open economieën ter wereld maakt, nooit genoeg onder de aandacht brengen. Temeer omdat die werkelijkheid nog te vaak miskend, en zelfs bewust wordt ontkend. Intussen zetten de saga rond de Brexit en de geopolitieke handelsspanningen het Europese en globale vrije handelsmodel steeds meer onder druk. En hangt er boven Europa en de Verenigde Staten een handelsgoorlog in de lucht mochten bepaalde landen eenzijdig belastingen heffen op digitale diensten van Amerikaanse internetbedrijven.

Argumenten te over voor ons competentiecentrum Europa & Internationaal om de handelsbewegingen en -akkoorden op de voet te blijven volgen en hun expertise en bevindingen te delen met onze leden-sectorfederaties en de bedrijfswereld. Welke internationale handelsuitdagingen komen op ons af? Welke kansen bieden ze aan de ondernemingen? Welke strategie volgt ons land? Hoe evolueren de risico’s in de landen wereldwijd? De antwoorden leest u in onze gloednieuwe, semestriële VBO-analyse ‘Focus International Trade’. Met als dubbel doel: ondernemend België informeren en het objectief debat over de impact van de internationale handel op ons land stimuleren. Die is zo belangrijk dat we hopen dat de federale regering inspanningen blijft leveren om de internationale handel op Europees en wereldwijd niveau te bevorderen. Met focus op de lusten – niet op de lasten – in het belang van al onze ondernemingen en de welvaart van iedereen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.