Het jaarverslag over de handelsbelemmeringen voor 2020 – Wordt protectionisme mainstream?

De COVID-19-crisis en de economische recessie waar ze ons in stortte, heeft een rem gezet op de internationale handelsstromen wereldwijd. De WTO schat dat de krimp in 2020 ergens tussen de -13% en de -30% zal uitvallen. Voor België meldt de NBB voor april 2020 alvast een ongeziene terugval van de Belgische invoer met -28,8% en van de uitvoer met -24%.


Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
24 juni 2020

Het is in die wankele economische context dat de Europese Commissie onlangs haar nieuwe jaarverslag over de belemmeringen voor de internationale handel wereldkundig maakte. Het beeld dat daarin geschetst wordt, heeft betrekking op 2019. Het houdt dus geen rekening met de recente coronamaatregelen die genomen werden om de uitvoer van bepaalde essentiële producten aan banden te leggen (zoals mondmaskers, medicijnen en andere artikelen nodig in de strijd tegen de gezondheidscrisis).

In 2019 zagen we duidelijk een verankering van de protectionistische reflexen, ondanks de nadrukkelijke inspanningen van de Europese executieve om de toegang tot derde markten te verbeteren voor onze bedrijven. In het verslag is sprake van 438 handelsbelemmeringen, gespreid over 58 partnerlanden. Het ontstellende klassement van landen die het meest geneigd zijn tot protectionisme, bestaat onder andere uit China (38), Rusland (31), Indonesië (25) en de VS (24). Met spijt merken we dat de twee grootste economische partners van de Europese Unie een steeds negatievere rol spelen in dit verhaal, terwijl de toegankelijkheid van de Amerikaanse en van de Chinese markt evenzeer essentieel is voor België en zijn geglobaliseerde waardeketens.

In 2019 kwamen er 43 nieuwe barrières bij, het gros daarvan in de industriële sector (ICT, elektronica, automobielindustrie ...). Het is verontrustend dat er weer steeds vaker douanebarrières worden opgetrokken. Het verschil is dat overheden van derde landen hun beperkingen van het vrijhandelsverkeer nu niet langer wegstoppen in interne, meer latente wetgeving, maar gewoon zichtbare en structurele maatregelen nemen. Wordt protectionisme mainstream?

Als reactie op die alarmerende vaststelling hebben de diensten van de Europese Commissie die instaan voor de handel, een gezamenlijke actie op touw gezet met de bedrijven en lidstaten. Op die manier konden in dezelfde periode toch 40 handelsknelpunten in 22 verschillende landen worden weggewerkt. Door de opheffing van allerhande obstakels tussen 2014 en 2018, wordt de exportwinst voor 2019 geraamd op 8 miljard euro. We ondersteunen dan ook de voortzetting van die inspanningen in het kader van de strategie voor markttoegang.

Hoe stimuleren we de activiteit van onze uit- en invoerders, gelet op de grote moeilijkheden die de wereldwijde handel en economie onderuithalen? Het is zonneklaar dat de relance van onze economie staat of valt met het aantrekken van de internationale handel. Dankzij 76 verschillende handelsakkoorden heeft de Europese Unie een uitgestrekt wereldwijd netwerk aangelegd om de handel in goederen en diensten te vergemakkelijken. Het voortzetten van een ambitieus Europees handelsbeleid, door vrijhandelsakkoorden te sluiten en ze ook in de praktijk te implementeren, is meer dan ooit relevant voor de concurrentiekracht van onze ondernemingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.