Mr President, walk your talk!

Een stijlbreuk met zijn voorganger. Dat is het minste wat we kunnen zeggen na bijna 5 maanden president Biden. Maar een stijlbreuk betekent niet noodzakelijkerwijs breken met het Amerikaanse buitenlandbeleid. En dat is precies waar ons land nood aan heeft als we een reeks moeilijke uitdagingen naar behoren willen aanpakken en de trans-Atlantische samenwerking nieuw leven willen inblazen. Het bezoek van de Amerikaanse president aan Europa deze week moet dus eindelijk het begin zijn van een nieuwe start in de relatie van België en de EU met de Verenigde Staten.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
14 juni 2021

De Belgische bedrijfswereld is blij met de radicale verandering van toon en aanpak van de regering-Biden. Meer dan ooit moeten Europa en de VS trouwe bondgenoten zijn die zich eensgezind wapenen tegen de talloze uitdagingen waarmee onze democratieën en economische modellen te maken krijgen. Dat zowel voor het economische post-COVID-herstel (ook inzake ondernemingsfiscaliteit en digitalisering), als voor de strijd tegen klimaatverandering, het anticiperen op nieuwe systeemcrisissen (ook op het vlak van cybercriminaliteit), of voor de noodzakelijke vernieuwing van de WTO. Zonder de talloze geopolitieke spanningen en technologische uitdagingen verbonden aan de opkomst van China te vergeten. Daarvoor hebben we nood aan een nauwe trans-Atlantische samenwerking.

Meer dan 1.000 bedrijven

Op bilateraal niveau kunnen we nooit genoeg benadrukken hoe belangrijk de trans-Atlantische relatie is voor onze ondernemingen. De VS blijven met voorsprong de grootste buitenlandse investeringsbron voor België. Sinds de Brexit zijn de VS onze vierde belangrijkste handelspartner wereldwijd, na onze Franse, Duitse en Nederlandse buren. Bovendien zijn er meer dan 1000 Belgische bedrijven actief op Amerikaanse bodem, die ook daar een bron van werkgelegenheid en innovatie zijn.

Onze bedrijven ondervonden echter rechtstreekse of onrechtstreekse negatieve gevolgen van de commerciële spanningen, op de spits gedreven door de regering-Trump. Denken we ook aan de Amerikaanse invoerrechten op Europees staal (25%) en aluminium (10%), of de gevolgen van de juridische strijd en de wederzijdse heffingen in de saga van de overheidssubsidies voor Airbus en Boeing. Die handelsknelpunten moeten absoluut worden weggewerkt en de handelsbesprekingen rond de tarieven op industriële goederen moeten meteen worden hervat.

Ik neem dan ook de eerste bemoedigende signalen over dit dossier waar, of toch op zijn minst over de bereidheid om de situatie te normaliseren via onder andere de ‘EU-US Trade and Technology Council’. De aankondiging van een moratorium van 5 jaar, waarover dinsdag overeenstemming bereikt werd rond het Airbus/Boeing-geschil, versterkt de voorwaarden voor een commerciële vrede en laat ons toe de onderhandelingen rustiger te hernemen.

Waakzaam blijven

Dat gezegd zijnde, blijven we waakzaam toezien op de integratie en verdediging van onze rechtmatige belangen. We zullen de situatie beoordelen op basis van concrete resultaten. De Amerikaanse tarieven op staal en aluminium zijn immers nog steeds van kracht op basis van een ongegronde reden, namelijk de nationale veiligheid. De nieuwe regering-Biden heeft de ‘buy American’-verplichtingen overigens nog aangescherpt, wat de deelname van onze ondernemingen aan de Amerikaanse overheidsopdrachten nog moeilijker maakt (en dat terwijl de overheidsopdrachten in Europa veel opener zijn). Bovendien hebben Europa en de VS nog steeds geen akkoord gevonden over de garanties inzake overdracht van persoonsgegevens.

Ik ben dan ook verheugd dat president Biden tijdens deze eerste Amerikaanse reis door Europa (G7-top, NAVO-top en ontmoetingen met de Belgische en Europese autoriteiten), duidelijke signalen heeft gegeven m.b.t. zijn historische Europese bondgenoot. Ik hoop nu dat snel concrete beslissingen zullen volgen. Daarbij moet worden vertrokken van gemeenschappelijke waarden en belangen, zowel wat betreft de normalisering en de verdere ontwikkeling van de trans-Atlantische handelsrelatie, als wat betreft de intensieve internationale samenwerking.

Het spreekt voor zich dat dergelijke signalen een optimale context bieden om de toekomstige economische prinselijke missie naar de VS, die in de herfst zou moeten plaatsvinden en waaraan het VBO actief zal deelnemen, voor te bereiden.

> Lees ook de Focus International Trade van het VBO ‘Herstellen en versterken van de handelsrelaties

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.