Wat is de socio-economische impact van het EU-Mercosur-akkoord?

De Europese Unie en het economische blok Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) sloten op 28 juni 2020 een politiek akkoord. Na de juridische herziening en de vertaling in de officiële talen van de Unie, wordt de associatieovereenkomst EU-Mercosur binnenkort voorgelegd voor ondertekening op Europees niveau. In België vonden er al parlementaire hoorzittingen plaats over het standpunt dat de Belgische overheden moeten innemen in dit moeilijke debat.


Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
26 januari 2021

Het VBO spreekt samen met de gewestelijke werkgeversorganisaties UWE, AVED, VOKA en BECI zijn principiële steun voor het akkoord uit. We pleiten in het bijzonder voor een objectief debat over de eigen verdiensten van het akkoord met het oog op het ondertekenen en bekrachtigen ervan door de bevoegde Belgische overheden.

In dat verband publiceerde de FOD Economie onlangs een impactstudie voor de Belgische economische sectoren. De conclusies van die analyse zijn overwegend positief.

Het verlagen van wederzijdse douanerechten en het verminderen van niet-tarifaire (technische) belemmeringen zou de bilaterale uitwisselingen moeten stimuleren. Het akkoord biedt tal van kansen voor industrieën met een groot exportpotentieel, o.a. de chemische en de farmaceutische sector, de machinesector, de basismetaalsector en de voedingsindustrie. Zo wordt nog bijna 73% extra van de Belgische exportproducten vrijgesteld van heffingen. En ook in omgekeerde richting is de afschaffing van de douanerechten op de import goed nieuws voor de transportmiddelensector, de handel in kunststof en rubber, de chemische producten en de voedingsindustrie. Belgische sectoren die traditioneel minder actief zijn op de Latijns-Amerikaanse markt kunnen er nieuw potentieel aanboren.

Wat diensten betreft, voorziet het akkoord in een transparant en voorspelbaar regelgevend kader voor de vestiging (Mode 3) en de mobiliteit van personen voor professionele doeleinden (Mode 4).

Voor de landbouw en de import van gevoelige landbouwproducten (rundvlees, bieten en slachtpluimvee) is het beeld iets genuanceerder. Bijgevolg is het raadzaam om de vrijwaringsmaatregelen in het verdrag te activeren om de eventuele moeilijkheden in bepaalde subsectoren te verzachten. Wat de export betreft, zullen andere subsectoren (diepvriesproducten, aardappelen …) dan weer echte groeikansen krijgen.

Tot slot besluit de impactstudie dat het akkoord een positief effect kan hebben op duurzame ontwikkeling dankzij de versterkte samenwerking tussen de twee economische blokken, gestoeld op een dialoogstructuur en uitgerust met een klachtensyteem. Het hoofdstuk duurzame ontwikkeling bevat forse engagementen die de twee partijen verplichten om het klimaatakkoord van Parijs te respecteren en om duurzaam bosbeheer te stimuleren. Er zal bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de effectieve implementering van die verplichtingen.

Om al die redenen staan we achter de huidige initiatieven van de Europese overheden om een antwoord te bieden op de bezwaren die werden geformuleerd over die aspecten in het akkoord.

Op basis van de positieve elementen die blijken uit deze impactstudie van de FOD Economie, en de offensieve en defensieve belangen van onze ondernemingen, herhalen onze vijf federaties hun principiële steun aan de associatieovereenkomst tussen de EU en de Mercosur-landen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.