Administratieve lasten voor de bedrijven: het Planbureau onthult de resultaten van zijn laatste enquête

Om de twee jaar organiseert het Federaal Planbureau een uitgebreide enquête bij meer dan 3.400 ondernemingen en bijna 4.300 zelfstandigen die actief zijn in België. Het staal voor de steekproef wordt geleverd door Statbel en is representatief voor de betrokken populatie.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
22 februari 2022

De resultaten van de laatste enquête werden zonet bekendgemaakt. Die resultaten hebben betrekking op de administratieve lasten die de ondernemingen en zelfstandigen in 2020 moesten dragen op vlak van fiscaliteit, milieu en arbeid. De enquête vond plaats in de herfst van 2021. De totale administratieve kost van bijna 203.000 Belgische ondernemingen werd geschat op 3,81 miljard euro, of 0,83% van het bbp. Voor meer dan 459.000 zelfstandigen bedroeg die kost 1,13 miljard euro, of 0,25% van het bbp.

In vergelijking met de vorige enquête van 2016 (er werd geen enquête uitgevoerd tijdens de pandemie en de lockdownperiode), nam de totale kostprijs van de administratieve lasten – die op 4,94 miljard euro worden geschat – af met 27%.

De administratieve lasten van de ondernemingen zouden zijn verminderd, terwijl ze voor de zelfstandigen zijn gestegen.

Als we enkel kijken naar de ondernemingen, zien we dat het administratieve keurslijf van de fiscaliteit het zwaarst is. Meer dan 58% van de kosten zijn fiscaal, gevolgd door de arbeidskosten, die 36% bedragen. Vooral de externe kosten, zoals het inzetten van externe experten, vormen een grote last voor de ondernemingen. Natuurlijk ondervinden de kleine ondernemingen (1 tot 9 werknemers) de grootste invloed met bijna 55% van de totale lasten, gevolgd door de middelgrote ondernemingen (10 tot 249 werknemers), die 29% van de kosten voor hun rekening nemen. De resterende 16% worden gedragen door de grote ondernemingen. De volgende enquête wordt in 2023 georganiseerd en zal betrekking hebben op de lasten van 2022.

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) beheert verschillende projecten en initiatieven die bijdragen aan die lastenverlaging. In het jaar 2020 zorgden de ingevoerde maatregelen voor een besparing van meer dan 307 miljoen euro. In de medische sector leverden de e-attesten en e-voorschriften een besparing op van meer dan 95 miljoen euro. De elektronische facturatie verlaagde de administratieve lasten met 105 miljoen euro in 2020, en zelfs met 1,38 miljard euro sinds 2013! Bijna 7 op de 10 ondernemingen verklaren dat ze tevreden zijn met die vorm van facturatie.

Ook andere initiatieven van de DAV moeten worden aangestipt. De procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (verlaging van 21 miljoen euro) en de elektronische ecocheques (besparing van 38 miljoen euro) hebben voor een aanzienlijke verlichting van de lasten gezorgd. Het UBO-register blijft daarentegen een zorg voor alle betrokken ondernemingen en heeft hen al meer dan 34 miljoen euro gekost.

VBO – Het VBO is verheugd over de verlaging van de administratieve lasten voor ondernemingen maar wijst er ook op dat er nog een lange weg te gaan is wat betreft de bestaande lasten die de concurrentiekracht van de ondernemingen aantasten. We moeten in ieder geval waakzaam blijven en vermijden dat er nieuwe lasten en administratieve rompslomp, zoals het UBO-register, bijkomen. Daarom hoopt het VBO dat de DAV de komende jaren zijn acties kan voortzetten zodat de ondernemingen en de zelfstandigen verder ontlast worden. Ten slotte geven we mee dat Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, een federaal actieplan heeft opgesteld. Dat plan omvat 38 prioritaire projecten die, door de digitalisering van talrijke activiteiten in verschillende domeinen die zowel de ondernemingen als de burgers aangaan, moeten leiden tot administratieve vereenvoudiging.

Foto ©belga

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.