België moet blijven investeren in de kwaliteit van wetgeving

Volgens een internationale vergelijking tussen verschillende landen, heeft België zijn score in verband met de kwaliteit van zijn wetgeving de laatste 10 jaar verbeterd. Dit blijkt uit een studie van IDEA Consult die besteld werd door het VBO en op 24 november bekendgemaakt werd. Toch is er nog een zekere vooruitgang mogelijk: de inspanningen die de Belgische overheden hebben geleverd, hadden vooral effect in de eerste 5 jaar. De laatste 5 jaar zijn de Belgische prestaties amper geëvolueerd.


Philippe Lambrecht, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
25 november 2015

We mogen de impact van een kwaliteitsvolle wetgeving echter niet onderschatten. Dit heeft immers een zeker effect op de competitiviteit van onze Belgische ondernemingen, en investeren in kwaliteitsvolle regelgeving kan een belangrijke strategie zijn om de economie aan te zwengelen. De budgettaire en economische situatie is immers delicaat.

In opdracht van het VBO heeft IDEA Consult 37 indicatoren verzameld waarmee we bepaalde aspecten van de kwaliteit van wetgeving kunnen meten. Aan de hand van deze indicatoren werd vervolgens een monitor ontwikkeld waarmee we de vorderingen die de Belgische overheden maken, kunnen nagaan in vergelijking met 7 benchmarklanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, het VK, Denemarken, Zwitserland en Canada). Dit wordt aangevuld met indicatoren die verzameld werden door het VBO via een enquête waar 400 bedrijfsleiders op geantwoord hebben. Dit moet toelaten een barometer op te stellen die bij bedrijven peilt hoe zij de kwaliteit van regelgeving ervaren.

Als we België vergelijken met 7 andere landen als het gaat om kwaliteitsvolle wetgeving, kan enkel Frankrijk nog mindere prestaties voorleggen. In tegenstelling tot Frankrijk slagen we er wel in om onze score voor alle indicatoren in vergelijking met 10 jaar geleden te verbeteren. De laatste 5 jaar doen we het echter minder goed. Zo gaan we voor sommige indicatoren zelfs achteruit. Kijk maar naar de bijkomende procedures die worden opgelegd om een eigendom te registreren, zoals het bodemattest in Brussel dat verplicht is sinds 2011.

Volgens de VBO-enquête ervaren de ondervraagde bedrijven weinig of geen impact van de vereenvoudigingsinitiatieven. Zij zien de administratieve lasten opnieuw stijgen sinds 2008. Zij beschikken immers niet over specialisten om de regelgeving te vertalen naar de noden van hun bedrijf. Ze moeten dan ook een beroep doen op de externe hulp van sociale secretariaten, boekhouders en fiscalisten. De gemiddelde kost die de complexe regelgeving met zich meebrengt, is hoger wanneer je minder mensen tewerkstelt.

Zo neemt het aantal pagina’s van het Belgisch Staatsblad elk jaar toe. De zesde staatshervorming brengt nu eenmaal extra regelgeving met zich mee.

Zowat 1 op de 2 van de door het VBO ondervraagde bedrijven vindt ook dat de regelgeving niet aansluit bij hun noden. Slechts 20 tot 40% vindt dat ze gemakkelijk te begrijpen is. Vooral arbeidswetgeving, sociale zekerheid en fiscaliteit blijken een moeilijk te doordringen kluwen te zijn.

Om de kwaliteit van wetgeving in ons land te verbeteren, moet er een duurzaam, samenhangend en voluntaristisch beleid gevoerd worden. Belgische bedrijven hebben daar nood aan. Maatregelen worden nu teveel ad hoc uitgevaardigd. Zoals in het Verenigd Koninkrijk zou de regering van de vereenvoudiging van de wetgeving een prioriteit moeten maken.

Betere wetgeving betekent efficiëntiewinsten door minder administratieve lasten en dus economische groei. Daar moeten we op blijven inzetten.

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal

> Klik hier voor de studie 'De kwaliteit van de regelgeving in België: knelpunt of hefboom voor competitiviteit?'

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.