Begrotingsconclaaf: enkele positieve noten in een onvoltooide symfonie

Het grote akkoord van de federale regering dat de financiën van ons land een gezond nieuw elan moet geven, wordt vandaag voorgesteld in het parlement. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft gemengde gevoelens bij het globale akkoord.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
12 oktober 2021

Arbeidsmarkt

Vorig jaar werd reeds beslist om de minimumpensioenen op te trekken richting 1500 euro per maand. De andere zijde van diezelfde medaille, namelijk de soepelere arbeidsmarkt en meer mensen aan de slag richting 80% werkzaamheidsgraad, zou vandaag haar beslag moeten krijgen. Enkele goede maatregelen, zoals de activering van het ontslagrecht en de grotere mobiliteit van werkzoekenden tussen de regio’s, werden aangekondigd, net als een stap in de richting van meer e-commerce. Jammer dat er vervolgens weer wordt doorverwezen naar het zoveelste onderzoek of rondetafelgesprek.

Maar we blijven ook op onze honger zitten. Een individueel vormingsrecht van 5 dagen gaat veel verder dan wat werd overeengekomen in het regeerakkoord en maakt van vorming een pure mathematische oefening. Het druist in tegen de sectorale autonomie en vrijheid om op een pragmatische manier maximale opleidingsgdoelstellingen te halen en via maatwerk een échte leercultuur te realiseren.

Ook de eenheidsworstregeling in verband met telewerk en het opheffen van de vrijwilligheid ten nadele van de werkgever gaat voorbij aan de realiteit op het terrein. Op een centralistische en dirigistische manier mengt de overheid zich in hoe bedrijven arbeid organiseren, nochtans een prerogatief van de werkgever.

En als klap op de vuurpijl: de afschaffing van het ziektebriefje waardoor 3 baaldagen op jaarbasis zonder verantwoording mogelijk worden. Het is niet duidelijk of deze maatregel past in een bredere hervorming om het kort verzuim terug te dringen, wat nochtans de absolute voorwaarde is voor de afschaffing van het ziektebriefje.

Investeringen

De jongste vijftig jaar schroefde ons land zijn investeringspeil stukje bij beetje terug. Het luik investeringen moet de nadruk leggen op productieve investeringen, namelijk investeringen waarvan het sociaal en economisch rendement hoger ligt dan de oorspronkelijke investering. Dit luik van het regeerakkoord is zeker positief. Niet alleen omdat het inzet op ecologische en digitale investeringen, maar ook omdat het in de mogelijkheid voorziet om samen te werken met de private sector. Productieve investeringen in samenwerking met de privésector zullen zorgen voor een hoger investeringsrendement.

Energie

Op energievlak lijkt de regering haar plannen voor een energienorm hard te hebben gemaakt en biedt ze tegelijk een antwoord op de vragen van de Europese Commissie over het huidige systeem. De huidige en toekomstige bijdragen en toeslagen (zoals het CRM) worden omgezet in accijnzen zonder te raken aan de bestaande heffingen voor alle actoren. Dat is voor het VBO een essentieel punt. De energienorm gaat ook verder dan die transformatie en moet worden aangepast om de competitiviteit van onze gas- en elektriciteitsprijzen ten aanzien van onze buurlanden te verzekeren. Tot slot zijn er voor het financieren van een dergelijke norm extra budgetten nodig. Het VBO staat erop dat de weerhouden opties inzake de energienorm niet mogen leiden tot een verhoging van de gezondheidsindex.

Begroting en fiscaliteit

Inzake de opmaak van de begroting is het VBO tevreden dat er ook voor de budgettaire orthodoxie blijvend aandacht is. Naast de reeds aangekondigde maatregelen (bv. effectentaks) zijn er een reeks kleinere ingrepen voorzien. Enkele maatregelen stellen problemen en/of vereisen meer uitleg, zoals de vermindering van de terugbetaling van professionele diesel, de nieuwe accijnsverhogingen op tabaksproducten, de regeling voor buitenlandse kaderleden, de verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de financiering daarvan aan de hand van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. We moeten de teksten aandachtig bestuderen voor we ons uitspreken over het fiscale luik. Daarnaast lijken de multinationals opnieuw te worden beschouwd als budgettaire melkkoeien, zonder dat er rekening wordt gehouden met hun onmisbare bijdrage aan de Belgische economie.

“De Vivaldi-regering heeft de coronacrisis bijzonder efficiënt aangepakt. Het herstel van onze economie is volop aan de gang zonder een lawine aan faillissementen. Dit helpt het herstel van de begroting. Extra productieve investeringen (bovenop het Europees Investeringsplan) waarbij ook een samenwerking met de private sector mogelijk wordt, en een energienorm die een uit de pan swingende energiefactuur moeten tegengaan, zijn muzieknoten die ondernemers graag horen. Maar de symfonie op het vlak van de arbeidsmarkt is, op enkele noten na, onvoltooid. De minimumpensioenen optrekken naar 1500 euro per maand was eenvoudig. De financiering ervan via een werkzaamheidsgraad van 80% is onzeker. Enkel de maatregelen inzake e-commerce en avond-/nachtwerk zullen immers effectief vruchten afwerpen en die zijn doorgeschoven naar een ronde tafel met een onzekere afloop”, besluit Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.