Beslissingen Nationale Veiligheidsraad: Streng maar noodzakelijk om een algemene lockdown te vermijden

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden dat de Nationale Veiligheidsraad vandaag vervroegd is samengekomen om strengere coronamaatregelen in te voeren. De uitdaging is nu om de tweede golf zo veel als mogelijk af te vlakken en een draaiboek uit te werken dat bepaalt hoe de economie kan blijven draaien als de situatie toch drastisch zou verslechteren. Bovendien blijft het absoluut noodzakelijk dat we met z’n allen de nodige discipline aan de dag blijven leggen en strikt de veiligheidsvoorschriften opvolgen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
27 juli 2020

Nadat duidelijk werd dat de eerdere verstrengingen niet volstonden, vindt het VBO de bijkomende maatregelen om de tweede golf zo veel als mogelijk in te dammen, streng maar noodzakelijk. Als we nu niet drastisch ingrijpen, dreigt ons land immers overspoeld te worden door een tweede coronagolf die zeer zware economische en sanitaire gevolgen zal hebben.

Draaiboek voor gezondheid én economie

Bedrijven werken zich momenteel uit de naad om te bekomen van de eerste lockdown. Bij een tweede algemene lockdown die het hele land opnieuw enkele weken platlegt, zouden wel eens duizenden bedrijven overkop kunnen gaan. Dat scenario moet dus absoluut vermeden worden. Het VBO vraagt daarom dat er dringend werk wordt gemaakt van een draaiboek dat uitstippelt hoe de bedrijven in veilige omstandigheden kunnen blijven functioneren als de situatie verder verslechtert en er nog drastischere ingrepen nodig zouden blijken. Zo is ons land voorbereid op iets wat hopelijk zal uitblijven en vermijden we een resem onsamenhangende voorschriften of een weinig gecoördineerde aanpak later in het jaar.

Burgerzin

Het VBO roept intussen alle Belgen – ondernemers, werknemers, jongeren en ouderen – meer dan ooit op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en de veiligheidsvoorschriften rigoureus op te volgen. Indien de regels niet gerespecteerd worden, dreigen we de strijd tegen de tweede golf te verliezen en stevenen we af op een nog grotere gezondheidscrisis én economische ramp.

“Het is 5 ná 12. De ingrepen van de Nationale Veiligheidsraad, aangevuld met lokale maatregelen toegespitst op specifieke situaties, zijn streng maar noodzakelijk. We hebben nu allemaal samen de morele plicht om die maatregelen strikt na te leven. Het alternatief is immers nog veel dramatischer, namelijk een algemene lockdown in september met nog meer werkloosheid en faillissementen, én een zorgsysteem dat zwaar onder druk komt. Wie wil dit? Het bedrijfsleven alvast niet!” aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.