Geen haast maar bekwame spoed

Mensen vragen mij regelmatig naar mijn standpunt over de huidige regeringsvorming in België. Het klopt dat er niet meteen de indruk wordt gewekt dat ‘snelheid’ het codewoord is, maar voorlopig doen de informateurs hun werk: ze gaan met de nodige discretie op zoek naar eventuele meerderheden en mogelijke contouren voor een regeerakkoord. Als hun opdracht mislukt en we terug bij af zijn, verandert het plaatje natuurlijk. De binnenlandse uitdagingen zijn niet min. Op de buitenlandse context hebben we geen vat, maar die vereist wel dat er maatregelen genomen worden om de impact ervan te temperen. Regeringen die gevormd worden met bekwame spoed zijn dan ook een vereiste om daarmee om te gaan.


Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
08 juli 2019

Als VBO hebben we drie belangrijke domeinen naar voren geschoven die prioritair zijn in de komende legislatuur. Om de krapte op de arbeidsmarkt weg te werken en te evolueren naar een werkzaamheidsgraad van 75 procent, zijn bijkomende maatregelen nodig. Het groeipotentieel van de Belgische economie wordt momenteel immers gehinderd door de grote moeite die bedrijven uit heel wat sectoren en regio’s ondervinden om (geschikt) personeel te vinden. In die context mag het dan ook niet verbazen dat een sterkere concurrentiekracht en een beter werkende arbeidsmarkt de twee kernprioriteiten blijven van het Belgische bedrijfsleven bij de vorming van nieuwe regeringen op gewestelijk en federaal niveau.

Daarnaast moet de mobiliteitsknoop eindelijk worden ontward en een coherente energiepolitiek worden gevoerd die inzet op bevoorradingszekerheid, betaalbare prijzen en het halen van onze klimaatdoelstellingen.

Een solide begroting, die we in oktober moeten presenteren aan Europa, moet in de eerste plaats het resultaat van een doeltreffend arbeidsmarktbeleid zijn, gecombineerd met de nodige besparingen. Door de inkomsten te verhogen via private tewerkstelling is het immers mogelijk om meer te investeren, voornamelijk in energie, mobiliteit en digitalisering. Een begrotingstekort van 1% is wat ons betreft ook aanvaardbaar als die 1% uitsluitend wordt ingevuld door productieve investeringen.

Ondertussen is er op economisch vlak een voorzichtige stabiliteit waar te nemen. Het huidige conjuncturele pad ligt bezaaid met talloze onzekerheden. Prognoses opmaken wordt dan ook almaar complexer. De risico’s die we ontwaren, blijven dezelfde als zes maanden geleden: de handelsoorlogen die de Amerikaanse president ontketende (in het bijzonder met China), de hele Brexitkwestie en de mogelijke problemen in het zog van de Italiaanse begrotingskeuzes. Als een federale regering uitblijft, vormt er zich wel degelijk een probleem. Reden te meer om binnen de 145 dagen een daadkrachtige regering uit de hoed te toveren die de nodige maatregelen kan nemen in geval van een harde Brexit. Voor zij die houden van data: de 145e dag na de verkiezingen van 26 mei valt op 16 oktober.

Ik wil ook van de gelegenheid gebruikmaken om u allen een prettige vakantie te wensen. Het is immers de laatste editie van de VBO-Impact voor de vakantie. U, werkgevers en bedrijfsleiders, heeft de voorbij maanden in moeilijke omstandigheden gewerkt aan de toekomstige welvaart van ons land. De private werkgelegenheid doet het al enkele jaren zeer goed. De bedrijfsinvesteringen, voornamelijk in innovatie, scheren hoge toppen. De werkloosheid ligt enorm laag. Het is dan ook mijn volste overtuiging dat ondernemingen geen deel zijn van vele maatschappelijke problemen, maar van oplossingen, zoals onder meer in het tewerkstellings- en klimaatdebat.

Ik wil u namens het VBO dan ook van harte bedanken voor uw inzet, en wens u een welverdiend verlof. U kan ook in tussentijd op de VBO-medewerkers blijven rekenen!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.