Verplicht telewerken of verplicht vaccineren?

Het coronavirus krijgt opnieuw meer greep op ons leven en werken waardoor ook de druk op de gezondheidszorg alarmerend toeneemt. Als grootste werkgeversorganisatie van het land staan we dan ook achter de maatregelen die de overdracht van het virus tegengaan. Het is bovendien onze zorg dat de bedrijven de continuïteit van hun economische activiteit kunnen verzekeren. We steunen dus ook de uitbreiding van de mondmaskerplicht die in combinatie met de strikte naleving van de maatregelen uit de Generieke Gids de werkplek tot een maximaal beveiligde omgeving maken. Het ultieme doel van iedereen is immers: de druk op de zorg verkleinen en alle bedrijfssectoren actief houden.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
18 november 2021

Vaccineren, vaccineren, vaccineren

Om die druk op de ziekenhuizen te verlichten en de vaccinatiegraad op te krikken, roepen we op om sterker dan ooit te blijven inzetten op de sensibilisering van niet-gevaccineerden. De invoering van het 2G-model voor het Covid Safe Ticket (CST), waarbij mensen alleen nog een QR-code krijgen als ze volledig werden gevaccineerd of hersteld zijn van het coronavirus – een negatieve test van maximaal 24 uur oud volstaat dan niet meer – kan een belangrijke hefboom worden. Combineer dat met een doeltreffender gebruik van het CST, ook op de werkvloer, en we kunnen het risico op besmetting veel beter onder controle houden. De versnelde uitrol van de booster- of derde prik kan het besmettingsrisico nog verder helpen inperken. Bedrijven kunnen daarbij, net als bij de vaccinatie tegen het griepvirus, helpen faciliteren. Laat ons ten slotte het debat over de verplichte vaccinatie niet langer uit de weg gaan.

Verplicht telewerk: une fausse bonne idée

Toegegeven, als werkgeversorganisatie zijn we wel ontgoocheld over de beslissing om telewerk opnieuw te verplichten. Versta ons niet verkeerd. De werkgevers zijn niet tegen telewerken waar het kan, maar wel tegen een ‘one size fits all’-regel. Herinner je maar de gezamenlijke oproep vorige week van de sociale partners in de Groep van Tien – vakbonden en werkgevers samen! – om in de mate van het mogelijke maximaal te telewerken. Onverminderd blijven inzetten op vaccinatie, mondmaskerdracht, afstand houden, ventilatie ... zal ons inziens op korte termijn een veel grotere impact hebben. 

“Onverminderd inzetten op vaccinatie, mondmaskerdracht, afstand houden, ventilatie ... zal op korte termijn een veel grotere impact hebben dan verplicht telewerk”

Trouwens, hoe groot is de impact van verplicht telewerk op onze gezondheidswinst? De besmettingsgraad zal nauwelijks dalen omdat telewerk vandaag sowieso al de norm is en elkeen op de werkplek bovendien nog altijd de maatregelen uit de Generieke Gids moet volgen om besmettingen op het werk zoveel mogelijk te voorkomen. 

Dan hebben we het nog niet over alle bezwarende neveneffecten van verplicht telewerk. Het zet de goodwill van zowel werknemers als werkgevers die streven naar een gezond hybride evenwicht zwaar onder druk. Om nog maar te zwijgen van alle extra administratieve rompslomp die registratietools en dergelijke met zich meebrengen. Daar zitten de bedrijven, neem dat van mij aan, echt niet op te wachten. 

Preventie blijft prioritair

Last but not least roep ik de leden van de expertengroep GEMS op om nauwer te overleggen met de sociale partners om zo onze kennis van het terrein beter te valoriseren in de adviezen naar de regering. Harde data over besmettingen en vaccinatie verzamelen en delen met onze preventieadviseurs helpt ook om besmettingen te vermijden en de sensibilisering te onderbouwen. Want bottomline is preventie de kern van het verhaal. Beter dan met een bazooka zonder vizier te schieten en ook die werknemers en werkgevers te raken die wel hun verantwoordelijkheid nemen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.