Wanneer eindelijk grondige hervormingen?

De prognose voor de Belgische economie die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vorige week naar buiten bracht, was allesbehalve positief. Als we geen actie ondernemen en blijven morrelen in de marge ziet het IMF ons structureel begrotingstekort tegen 2028 ontsporen tot -5,8 procent van het bbp. Worstcasescenario ziet het IMF onze overheidsschuld in 2028 exploderen naar 119,5 procent van het bbp. Met veruit de sterkste schuldtoename in Europa, bengelen we zo helemaal achteraan het peloton.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
19 april 2023

Nog veel vet op de overheidssoep

Voor dit probleem bestaan er maar twee oplossingen: meer inkomsten genereren of minder uitgeven. In een land waar de belastingdruk al bij de hoogste ter wereld hoort, zou een roep voor meer belastingen bijzonder merkwaardig zijn. Temeer omdat het overheidsuitgavenniveau in België tot de hoogste van de industrielanden hoort. Logisch dan dat we de oplossing eerder aan de kant van de uitgaven moeten zoeken, dan aan de inkomstenzijde.

Om de uitgaven te beperken, moet onze overheid haar publieke middelen beter en doelgerichter inzetten. Een hervorming naar een efficiënter overheidsapparaat, met een efficiëntere besluitvorming zou alvast een mooi beginpunt zijn. Het is daar waar nog heel wat vet van de soep te halen is.

Hou het stuur zelf in handen

Wil ons land twee vliegen in één klap slaan, dan moet het er eindelijk voor kiezen om in te zetten op structurele hervormingen inzake pensioenen en de arbeidsmarkt. Door het activeren van een grote groep inactieven kunnen ook die twee dossiers een grote positieve impact hebben op onze overheidsfinanciën. Helaas blijven we, na herhaaldelijke oproepen, tot op heden op onze honger zitten.

Laat het duidelijk zijn, we staan de komende jaren voor bijzonder grote budgettaire uitdagingen. Als we willen vermijden dat we de controle uit handen moeten geven, dan moeten we nu wakker worden en het stuur vastgrijpen. Want op dit moment denderen we al slapend richting de onvermijdelijke muur.

“Grondig hervormen en minder uitgeven zijn de enige juiste weg naar een gezonder overheidstekort. Lees Horizon België 2030”

Het VBO heeft alvast de recepten om dat te vermijden, klaar. Lees ons plan van aanpak: Horizon België 2030, de toekomstvisie voor een beter België. ‘Horizon België 2030’ is in de eerste plaats een plan dat stoelt op een diepgaande analyse. Waar staan we vandaag? Wat willen we bereiken? En wat moet er daarvoor gebeuren? Tegelijk roepen we op dat alle stakeholders, werkgevers, consumenten, overheden, politiek, … zich samen inspannen om die doelstellingen te halen.

Bedenkingen bij dit plan? Constructieve suggesties zijn altijd welkom.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.