België bij Europese ‘top’ inzake overheidsuitgaven

De Belgische overheidsuitgaven bedroegen in 2014 218 mld euro. Dit komt overeen met 54,3% van het bbp of 19.592 euro per inwoner en een daling van amper 0,2% van het bbp ten opzichte van 2013. Enkel in Finland (58,7%), Frankrijk (57,2%) en Denemarken (57%) vertegenwoordigen de overheidsuitgaven in 2014 een nog groter aandeel van het bbp.


Raf Van Bulck, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
16 juli 2015

In de 5 jaar voorafgaand aan de crisis (2003-2007) bedroegen de overheidsuitgaven gemiddeld nog 48,9% van het bbp. Sindsdien zijn ze dus met 5,3%-punt van het bbp toegenomen. In tegenstelling tot wat we misschien zouden verwachten, wordt slechts de helft van deze toename verklaard door stijgende uitgaven voor sociale bescherming (+2,7% van het bbp).

De Belgische overheid spendeerde in 2013 – het laatste jaar waarvoor gedetailleerde data beschikbaar zijn – relatief veel aan sociale bescherming (19,7% van het bbp). Dit is meer dan het EU-gemiddelde (19,6%) en de uitgaven in Nederland (17,2%) en Luxemburg (19,6%), maar minder dan in Frankrijk (24,5%). Daarnaast spendeerde België meer dan onze buurlanden aan het algemeen overheidsbestuur (8,5% van het bbp) dat onder andere de werkingskosten van de overheid bevat, het onderwijs (6,4% van het bbp) en economische zaken (6,6% van het bbp).

VBO – De overheidsuitgaven zijn in België veel te hoog. Er moet dan ook dringend werk gemaakt worden van een kleinere en meer efficiënte overheid om het overheidsbeslag terug te dringen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.