Wetsontwerp 2de pensioenpijler : PensioPlus organiseert een infosessie

Op 24 november organiseerde PensioPlus, de koepelvereniging van de ‘tweede pijler’-pensioenfondsen (IBP’s) en toetredend lid van het VBO, een virtuele infosessie over het wetsontwerp ter versterking van de transparantie van de tweede pensioenpijler dat minister van Pensioenen Karine Lalieux op 14 oktober ingediend heeft bij de Kamer. Meer dan 100 personen namen deel. Het was daarmee het meest succesvolle virtuele evenementdat PensioPlus ooit georganiseerd heeft. Het deelnemersaantal maakt duidelijk dat de interesse van de sector in en misschien ook zijn bezorgdheid over de voorgestelde maatregelen groot is.


Stephan Neetens, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
30 november 2022

De aanleiding van het wetsontwerp is het creëren van een gelijk speelveld tussen IBP’s en verzekeraars op het vlak van informatie voor aangeslotenen bij een pensioenplan. Maar minister Lalieux is ambitieuzer dan dat. Ze wil de informatievoorziening hervormen door ze te stroomlijnen en te optimaliseren, in de hoop dat het vertrouwen in de (aanvullende) pensioenen zo verhoogt. Tegelijk wil ze op die manier de tweede pensioenpijler ook efficiënter maken door de beheerskosten te doen dalen.

Daarvoor zet ze sterk in op één maatregel: de vervanging van de jaarlijkse pensioenfiche door een jaarlijks pensioenoverzicht. De huidige wetgeving schrijft vorm en inhoud van de pensioenfiche gedetailleerd voor. Dat pad wordt verlaten en er wordt gekozen voor een ‘principle-based approach’ voor het pensioenoverzicht. Vandaag verstuurt elke pensioeninstelling haar eigen pensioenfiche. Ook dat pad wordt verlaten. In de toekomst zal Sigedis, de overheidsinstelling  die de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) beheert, elektronische pensioenoverzichten opstellen en versturen.

Toch wel een opmerkelijke evolutie. DB2P werd in 2006 in het leven geroepen, grotendeels als een tool voor de fiscus en de RSZ om hun controleactiviteiten beter te kunnen uitoefenen. De wereld van de aanvullende pensioenen begon met lange tanden aan het project. 15 jaar later stemt diezelfde wereld zonder enig probleem in met het feit dat DB2P een centrale rol van de pensioeninstelling overneemt. Het bewijs dat de zoektocht naar efficiëntie zijn prijs heeft, maar evenzeer dat overheid en privésector soms in overleg en samenwerking positieve resultaten kunnen boeken.

‘The proof of the pudding is in the eating’, natuurlijk. De ‘principle-based approach’ voor het nieuwe pensioenoverzicht betekent, zoals secretaris-generaal van PensioPlus Ann Verlinden terecht opmerkte, dat de verantwoordelijkheid voor het behalen van de hooggestemde doelstellingen op de schouders van een technische werkgroep bij Sigedis komt te liggen. Die zal in de komende maanden de principes uit het wetsontwerp moeten omzetten in een tastbaar pensioenoverzicht nieuwe stijl.

Het VBO maakt deel uit van die technische werkgroep. We zullen ons tijdens de werkzaamheden laten leiden door twee objectieven. Ten eerste, een pensioenoverzicht dat echt ten dienste staat van de aangeslotenen: hun nood aan essentiële, eenvoudige, betrouwbare en vergelijkbare info komt op de eerste plaats. Ten tweede, de inrichter van het aanvullend pensioen (bedrijf of sector) moet als financierder en eindverantwoordelijke prominent zichtbaar blijven.

Foto ©Shutterstock

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.