Ambitieuze pensioenhervorming in overleg met sociale partners

Op maandag 24 november ontmoette minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine de sociale partners die lid zijn van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen. Hij lichtte de belangrijkste maatregelen van het regeerakkoord toe die in ruime mate geïnspireerd zijn door het verslag van de Commissie Pensioenhervorming: wijzigingen van de voorwaarden voor vervroegd pensioen, verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd (66 jaar in 2025, 67 jaar in 2030), invoering van een puntensysteem en de wil om een systeem van gedeeltelijk pensioen in het leven te roepen. 


Catherine Vermeersch, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
26 november 2014

Hij kondigde ook een raadpleging van de sociale partners aan over de vaststelling van een lijst van zware beroepen die in aanmerking komen voor gunstigere berekeningsregels, over de mogelijkheid om een regeling voor gedeeltelijk pensioen in te voeren en over de creatie van het pensioensysteem met punten.

Het VBO maakte van deze gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat de wettelijke pensioenen rekening moeten houden met de demografische evolutie en in budgettair opzicht houdbaar moeten zijn. De beslissing om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken, zoals dat al is gebeurd in vele landen van de Europese Unie, is een positief signaal. Het is evenwel van wezenlijk belang dat tegelijk maatregelen worden genomen die van die aard zijn dat ze de effectieve pensioenleeftijd verhogen. Tevens moet de link tussen de effectieve arbeidsprestaties en het bedrag van het pensioen worden versterkt door de effectieve arbeid te valoriseren en door verder te gaan met de hervorming van de gelijkgestelde perioden. De aanvullende pensioenen, waarvoor de werkgever een grote financiële verantwoordelijkheid op zich neemt, moeten van hun kant aantrekkelijk blijven om een op meerdere pensioenpijlers gebaseerd systeem uit te bouwen.

VBO – Het VBO verheugt er zich over dat het, samen met de andere sociale partners, betrokken wordt bij de werkzaamheden in het kader van deze ambitieuze pensioenhervorming.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.