Dringend gezocht: financieel houdbaar pensioenstelsel dat solidariteit tussen generaties centraal stelt

Op 26 juni 2015 ging het Nationaal Pensioencomité officieel van start. De opdracht: de krijtlijnen uittekenen voor de broodnodige hervorming van het pensioenstelsel. De vergrijzing van de bevolking en de stijgende levensverwachting zorgen immers voor een verhoging van het aantal gepensioneerden in verhouding met het aantal actieven die het stelsel financieren, evenals van de uitbetalingsduur van de pensioenen. 


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
26 juni 2015

De financiële houdbaarheid van de pensioenen staat onder druk en de factuur wordt al te gemakkelijk doorgeschoven naar de toekomstige generaties. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zal zijn verantwoordelijkheid opnemen en wil dan ook constructief meewerken aan een pensioenhervorming die getuigt van realiteitszin met betrekking tot het hedendaagse demografische en economische omgevingskader, en dus werk maakt van een financieel houdbaar stelsel dat gestoeld is op solidariteit tussen generaties en op individuele verantwoordelijkheid.

DNA van een duurzaam pensioenstelsel Voor het VBO is het duidelijk dat een pensioenstelsel dat aan die voorwaarden voldoet, moet steunen op drie sterke pijlers: het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen dat verbonden is aan de beroepsactiviteit, en het individueel pensioensparen. De financiële lasten worden op die manier niet alleen verdeeld over de generaties, maar ook tussen de gemeenschap, de werkgever en het individu dankzij de mix van de verantwoordelijkheden die erin vervat zit. Wat het wettelijk pensioen betreft, hebben andere OESO- en Europese landen ons reeds het voorbeeld gegeven: naast het optrekken van de pensioenleeftijd moet via de pensioenhervorming worden ingezet op langere effectieve loopbanen en een koppeling met de stijgende levensverwachting.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “Ik weet niet of het een goede zaak is om eerst met de afbakening van de uitzonderingen te beginnen. Is het niet veel logischer om te starten met het globale pensioenkader en vervolgens te bekijken welke uitzonderingen hierin moeten worden ingepast? In ieder geval moeten we vermijden dat dit comité zich – tien jaar na het generatiepact – opnieuw vastrijdt in patstellingen rond kortetermijnthema’s zoals de definitie van zware beroepen. Als we het wel juist aanpakken, dan kunnen de regering en de sociale partners hun verantwoordelijkheid opnemen naar de volgende generaties toe en een belangrijke bijdrage leveren voor het behoud van ons welvaartsmodel.”

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.