Hechtere band tussen loopbaan en pensioen

De regering zet haar inspanningen voor de gepensioneerden voort. Na de verhoging met 2% die in 2015 in het kader van de verdeling van de welvaartsenveloppe werd toegekend aan alle gepensioneerden met een minimumpensioen, wordt nu een bijkomend budget van 25 miljoen vrijgemaakt.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 januari 2016

Om binnen de enveloppe te blijven, wordt voorgesteld een verhoging van 1% toe te kennen enkel en alleen aan de begunstigden van een minimumpensioen die een volledige loopbaan kunnen aantonen, evenals een bepaald aantal effectief gewerkte dagen.

Deze praktijk is niet courant, omdat ze deze nieuwe verhoging van het minimumpensioen doet afhangen van een dubbele loopbaanvoorwaarde, terwijl verhogingen in het kader van de welvaartsenveloppe traditioneel zonder onderscheid worden toegekend aan alle begunstigden van een minimumpensioen.

VBO – Het VBO is overtuigd van de noodzaak om de link tussen pensioen en loopbaan te versterken (wat niet uitsluit dat bepaalde periodes van inactiviteit worden gelijkgeschakeld voor de berekening van de loopbaan). Dit om alle burgers, man en vrouw, ertoe aan te zetten sneller professioneel actief te worden en zo lang mogelijk op de arbeidsmarkt te blijven.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.