Naar een rechtvaardiger pensioenstelsel

Dat we onder druk van de demografische evolutie met z’n allen langer moeten doorwerken om de wettelijke pensioenen betaalbaar te houden, is inmiddels genoegzaam bekend.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
24 november 2016

Zo wordt de gerechtigde pensioenleeftijd opgetrokken tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. In ons herverdelend systeem, waarin (een teruglopend aantal) actieven de pensioenen betalen voor (steeds meer) ouderen, is dit onvermijdelijk. In onze regelgeving zoals die nu is, zijn de inspanningen echter niet evenwichtig verdeeld. Terwijl de actieven effectief langer moeten werken en bijdragen, blijven werklozen die SWT genieten, pensioenrechten opbouwen op basis van hun laatste loon, alsof ze ondertussen gewoon doorgingen met werken en bijdragen betalen. Voor hen heeft het optrekken van de pensioenleeftijd dus geen gevolgen: ze blijven gewoon bijdragen op basis van het laatste loon gedurende één of twee extra jaren.  Dit is niet eerlijk tegenover de actieven en de jongere generaties. Bovendien is de kosteloze gelijkschakeling van SWT-periodes een rem om op zoek te gaan naar nieuw werk (eventueel minder goed betaald of deeltijds), of zelfs een reden voor tal van werknemers om via SWT vroegtijdig de arbeidsmarkt te verlaten.

De regering wil dit nu corrigeren, niet door de kosteloze gelijkschakeling van werkloosheidsdagen af te schaffen, maar door het loon te wijzigen dat in aanmerking wordt genomen voor de pensioenberekening. In plaats van het loon in het laatste gewerkte jaar, zal nu een lager loon in de berekening worden meegenomen. Er worden uitzonderingen overwogen voor o.m. SWT’s bij herstructureringen.

Volgens het VBO is dit een zinvolle maatregel die kan bijdragen tot daadwerkelijk langere loopbanen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.